Etiket: Uluslararası Af í–rgütü

İnsan hakları konusunda çalışan uluslararası sivil toplum örgütleri

*Uluslararası AF Örgütü (Amnesty International)

İnsan hakları konusunda etkinlikte bulunan uluslararası sivil toplum örgütleri

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

İnsan hakları konusunda etkinlikte bulunan uluslar arası sivil toplum örgütleri

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Pierre Sané

Biyografi bilgi kutusu

Düşünce mahkumu

Düşünce mahkumu (İngilizce: ``prisoner of conscience``) insan hakları savunucusu Uluslararası Af Örgütü`nün 1960`lı yılların başlarında icat ettiği terim. Şiddet kullanmayan ya da şiddeti teşvik etmeyen ve ırkı, dini, dili, cinsel yönelimi veya inançları...

Adil Yargılanma Hakkı (kitap)

Uluslararası Af Örgütü tarafından kaleme alınan kitap, adil yargılanma konusunda insan hakları sözleşmelerinde ve diğer belgelerde yer alan uluslararası, bölgesel ve yerel standartlar için bir kılavuz görevi üstlenmektedir. Kitap, sadece hukuk bilgisine s...

Uluslararası Af Örgütü

Uluslararası Af Örgütü veya Amnesty International (yaygın olarak Amnesty veya AI), Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü insan hakkını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiş uluslararası bir sivil toplu...

UAÖ

Uluslararası Af Örgütü veya Amnesty International (yaygın olarak Amnesty veya AI), Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü insan hakkını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiş uluslararası bir sivil toplu...

Peter Benenson

Peter (James Henry Solomon) Benenson; İngiliz avukat ve Uluslararası Af Örgütü`nün kurucusu.

Hama Katliamı

(Arapça: أحداث حَماه ``Ahdas Hamah``)