Etiket: Uluslararası hukuk

Fausto Pocar

Yargıç Fausto Pocar (doğumu 1939) İtalyan yargıç. Milan Üniversitesi`nde Uluslararası Hukuk profesörü. 1984`ten 2000`e kadar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi`nin seçilmiş üyesi ve 1991`den 1992`ye kadar aynı komitenin başkanlık olarak görev yap...

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B.İ.İ.B.F.) kısaltması. B.İ.İ.B.F.

Akde vefa

Ahde Vefa lat:Pacta Sund Servanda ulusular arası hukuk kurallarının oluşmasın da etkili olan ve devletin anayasasında var olan ve devlete andlaşma yapma yetkisi tanıyan kuraldır.Antlaşmalar hukuk kuralıdır.Bir hukuki kuralın bağlıyıcı niteliği iyi niyet i...

Hukuk (anlam ayrım)

Hukuk şu anlamlara gelebilir:

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi (İngilizce: Journal of Administration Sciences), iktisadi ve idari bilimler alanında yayın yapan akademik ve hakemli dergi. . Kısaltması YBD.

YBD

Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) (İngilizce: Journal of Administration Sciences), iktisadi ve idari bilimler alanında yayın yapan uluslararası akademik ve hakemli dergidir. 11 yıldır yayımlanmaktadır.

Rebus sic stantibus

"Koşullar değiştiği takdirde" anlamına gelen uluslararası hukuk ilkesidir.

Journal of Administration Sciences

Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) (İngilizce: Journal of Administration Sciences), iktisadi ve idari bilimler alanında yayın yapan uluslararası akademik ve hakemli dergidir. 11 yıldır yayımlanmaktadır.

Diplomatik ayrıcalık

Uygulanan uluslararası hukukta kavram olarak, dokunulmazlıklar ile ayrıcalıklar arasında bir ayrıma gidilmektedir. Dokunulmazlık kavramı genel yasalardan bağışık tutulmayı değil, fakat yargılama ve icra yollarının uygulamasından bağışık tutulmayı belirtme...

Cenevre Sözleşmesi

Cenevre sözleşmeleri ya da Cenevre Konvansiyonları, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılmış dört muahededir. Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzalanmış önemli sözleşmelerdendir ve uluslararası olan veya olmayan çatışma du...

Cenevre Konvansiyonu

Cenevre sözleşmeleri ya da Cenevre Konvansiyonları, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılmış dört muahededir. Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzalanmış önemli sözleşmelerdendir ve uluslararası olan veya olmayan çatışma du...

Cenevre Konvansiyonları

Cenevre sözleşmeleri ya da Cenevre Konvansiyonları, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılmış dört muahededir. Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzalanmış önemli sözleşmelerdendir ve uluslararası olan veya olmayan çatışma du...

Drago Doktrini

Ülkelerin dış borçlarının askeri müdahalelerle ödetilmesine karşı çıkan doktrin. Bu doktrin 1902'de Arjantin'in Dışişleri Bakanı tarafından ortaya atılmıştır. Louis M. Drago, borçlu devletin borcunu ödeyemediği durumlarda zorlama tedbirleri uygulamanın ve...