Etiket: Uygur Devleti

Madara Kaya kitabesi

Madara Kaya kitabesi, Bulgaristan’da Madara köyü yakınlarında kaya üzerinde bir süvari kabartması ve aşağısındaki yazılardan ibarettir. Bu kitabe Türk-Bulgar kağanı Kurum Han (Ö. 813) adına oğlu Omurtag kağan tarafından yaptırılmıştır.

Şine-Usu Kitabesi

Büyük Uygur kağanı Bilge Bayun-çur(Moyunçur)(746-759) adına dikilen bu kitabede Bayunçurun babası ve Uygur kağanlığının kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dan bahsedilir (Ö.746).

Karabalsagun Kitabesi

Uygurlar’ın kuruluşundan, zaferlerinden ve Mani dininden de detaylı olarak bahseder.71 Bu yazıt, Türkçe, Çince ve Sogdça olarak yazılmıştır.

Efrasiyab

Efrasiyab veya Afrasiyab (Farsça: افراسياب; afrāsiyāb, Avestaca: Fraŋrasyan, Pehlevice: Frāsiyāv, Frāsiyāk veya Freangrāsyāk), Şehname 'nin karakterlerinden efsanevî kral ve Turan kahramanı. Pehlevice ve İslam kaynaklarına göre, Efrasiyab Tūr (Avestaca: T...

Mani dini

"Mani dini" ya da "maniheizm" 3`ncü yy.`da Pers İmparatorluğu`nda Mani tarafından kurulan ve kısa sürede hızla büyük bir coğrafyaya yayılan bir din.

Bögü Kağan

Bögü Kağan veya Buğu Kağan (Çince: 牟羽可汗, Pinyin: móuyǔ kěhàn, Wade-Giles: mou-yü ko'han, Orta Çağ Çincesi: Guangyun: mĭəu˩-ĭu˥ kʰɑ˥-ɣɑn˩˥) veya Tengri Kağan (登里可汗, dēnglǐ kěhàn, teng-li ko'han) ve daha sonra Alp Külüg Bilge Kağan (英義建功毘伽可汗...

Bögü Han

Bögü Kağan veya Buğu Kağan (Çince: 牟羽可汗, Pinyin: móuyǔ kěhàn, Wade-Giles: mou-yü ko'han, Orta Çağ Çincesi: Guangyun: mĭəu˩-ĭu˥ kʰɑ˥-ɣɑn˩˥) veya Tengri Kağan (登里可汗, dēnglǐ kěhàn, teng-li ko'han) ve daha sonra Alp Külüg Bilge Kağan (英義建功毘伽可汗...

Bögü

Bögü ya da Tengri Bögü, 759-779 yılları arasında Uygur devletinin hükümdarı olmuşdur. Adı tüm ilaveleri ile ``Kutluğ Tarkan Sengün Tengri Bögü``dür. Çin kaynaklarında ``Teng-li Mou-yü`` olarak geçer.

Uygur İmparatorluğu

Uygur Kağanlığı (Çince: 回纥), 742 - 840 yıllar arasında varlığını sürdüren Türk Kağanlığı.

Karabalgasun

Tarihi Uygur Devleti`nin başkentidir. Uygurlara ait yerleşik yaşamın belgelenmesi ve Karabalgasuun Kitabeleri ile önemlidir.

Alp Er Tunga Destanı

Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga), efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" (alp, yiğit, kahraman, bahadır), "ار Er" (er, erkek, adam) ve "تنكا tonğa" (babür/bebür) anlamındadır.

Alp Er Tonga

Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga), efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" (alp, yiğit, kahraman, bahadır), "ار Er" (er, erkek, adam) ve "تنكا tonğa" (babür/bebür) anlamındadır.

Afrasyab

Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga), efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" (alp, yiğit, kahraman, bahadır), "ار Er" (er, erkek, adam) ve "تنكا tonğa" (babür/bebür) anlamındadır.