Etiket: Uygurlar

Madara Kaya kitabesi

Madara Kaya kitabesi, Bulgaristan’da Madara köyü yakınlarında kaya üzerinde bir süvari kabartması ve aşağısındaki yazılardan ibarettir. Bu kitabe Türk-Bulgar kağanı Kurum Han (Ö. 813) adına oğlu Omurtag kağan tarafından yaptırılmıştır.

Şine-Usu Kitabesi

Büyük Uygur kağanı Bilge Bayun-çur(Moyunçur)(746-759) adına dikilen bu kitabede Bayunçurun babası ve Uygur kağanlığının kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dan bahsedilir (Ö.746).

Karabalsagun Kitabesi

Uygurlar’ın kuruluşundan, zaferlerinden ve Mani dininden de detaylı olarak bahseder.71 Bu yazıt, Türkçe, Çince ve Sogdça olarak yazılmıştır.

Karakurum, Moğolistan

Karakurum (Halha Moğolcası: Harhorin, Geleneksel Moğolca: Kara Kurum) Moğolistan İmparatorluğu'nun 13. yüzyılda başkenti. İmparatorluğa yalnızca 30 yıl başkentlik yapmıştır.

Uygur alfabesi

ygur alfabesi, Harf sayısı 18’dir. Bunlardan üçü ünlü, 15’i ünsüzdür. Sağdan sola doğru yazılır. Z hariç tüm harfler bitiştirilir. "Kutadgu Bilig" (15.yy), sağdan sola yazılmıştı. Bu yazı ile kütüphaneler dolusu edebiyat, sanat, din, hukuk konularında ki...

Uygur Metinleri

Uygurlar döneminden kalma eserler,Türkistan`ın Kara Hoço kenti yakınlarında Turfan`da yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.Bu metinlerde Maniheizm,Budizm,Hristiyanlık ile ilgili çeşitli öyküler,dua metinleri ve çeşitli inançlarla ilgili parçalar vardır.Bu d...

Ordu balık

Ordu-Balık ya da Karabalgasun (Çince: 回鶻單于城 pinyin: huígǔ dānyú chéng; anlamı: Uygur Tanhu kalesi), Uygur Kağanlığı'nın aynı isimdeki başkentinde yer alan kale. Uygur Kağanlığı'na başkentlik yapmış o zamanlar Mubalik ismi verilen bir şehirdir.

Karakurum

``47-48 kuzey enlemi ile 101-102 doğu boylamı arasında birbirine 60 km uzaklıkta iki kent.Günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir.``

Göç Destanı

Uygurların yurdunda "Hulkun" isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuşla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilâhi bir ışık indi. iki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkkatle izlediler. Ağacın gövdesinde şişkinlik o...

Uygarlıklar

Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.

Tenrizm

Tengricilik ya da Gök Tanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Tengrism

Tengricilik ya da Gök Tanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Tengriizm

Tengricilik ya da Gök Tanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Tengriism

Tengricilik ya da Gök Tanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır.