Etiket: Vakıf

Töb-Der

TÖBDER ``(Tüm öğretmenler birleşme ve dayanışma derneği)``, 12 Mart 1971 Muhtırası ndan sonra kurulmuş, 200 bin öğretmenin üye olduğu, Türkiye`nin gelmiş geçmiş en büyük öğretmen örgütlenmesidir. Kuruluşuna Köy Enstitüleri kökenli bir çok öğretmen öncülük...

Pozitif Yaşam Derneği

vakıf-,

Berksav

Berksav, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı`nın kısaltılmışıdır. 1989 yılında 17 gerçek, 2 tüzel kişi tarafından Bergama kültürünün ve sanatının araştırılması, sergilenmesi ve korunması amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarını Zafer Mahallesi`nde bulunan İzmir Cadd...

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

Acil Tıp Teknisyenleri Derneği (ATTDer), Acil Tıp Teknisyeni kaza mahallinde hastalardaki acıları dindirme, yaralanmaların ciddiyetini ve ölümü azaltma gibi sorumlulukları yüklenmek gibi görevleri olan meslek dalıdır.

Vakıf, Karadeniz Ereğli

Vakıf, Gediz

Vakıf, Ereğli

Vakıf, Enez

Vakıf, Akyazı

Lösev

Lösev (Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır. 1998 yılında kurulmuş olan 12 yıllık bir vakıftır.

Vakıflar

Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliktir. Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya 'vakı...

Osmanlı laikliği

Koza Han

Bursa'da Ulu Cami ile Orhan Cami arasında bulunan Koza Han 1491'de II. Bayezid tarafından mimar Abdül ula bin Pulat Şah'a İstanbul'daki eserlerine vakıf olarak yapılmıştır.