Etiket: Vakıflar

Bali Paşa Camii

Fatih`te Bali Paşa caddesinde Hoca Efendi sokağındadır. Kesmetaştandır ve minaresi klasik olarak sağındadır. II. Bayezid`in veziri Bali Paşa`nın başlattığı ve bitiremediği camiyi karısı Hüma Sultan 1504`de tamamlatmıştır.

Türk Kalp Vakfı

Türk Kalp Vakfı (TKV), merkezi İstanbul`da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

Kişiler Hukuku

Medeni Hukuk dalı olarak Kişiler Hukuku, Medeni Kanun'un birinci kitabında düzenlenmiştir. Kişi haklarıyla ilgilidir.

Caferağa Camii

Caferağa Camii, İstanbul Kadıköy`de Moda Caddesi`nin başındaki duvarları kagir, çatısı ahşap, minaresi çimento sıvalı bir camiidir. Darüssaade Ağa`sı Cafer Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1900 yılında Vakıflar tarafından yenilenmiştir. Cafer Ağa`nın mezarı...

vakıf

Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliklere denir. Vakıf; sözlükte habs ve men etmek, alıkoymak mânâlarına gelir. Vakf yapana vâkıf, vakf edilen şeye mevkûf denir. Vakfı idâre edene mütevellî, mütevellî...