Etiket: Yönetim

Valinin görevleri

Vali (Arapça: ولي, çoğl.

Valiler

Vali (Arapça: ولي, çoğl.

Yönetim ve Organizasyon

Yönetimi konu alınan kurumun organlarını ve işleyişini belirleyen alt bilim daldır.

Meritokrasi

Meziyet sahiplerinin yönetim işini yerine getirmesi. Buna göre, meziyet, çoğu zaman, akıllı ve gayretli olmaktır. Bu terim, bazen, sosyal konumların kabiliyet ve sıkı çalışmayla belirlendiği toplumsal yapı (toplum) için de kullanılır.

ticaret fakültesi

Ticaret fakültesi üniversitede Ticaret Yöneticiliği seviyesi için eğitim veren bir kurumdur. muhasebe, finans, bileşim dizgesi, pazarlama, toplum davranışları, strateji, insan kaynakları yöneticiliği ve nicel metodlar gibi konular öğretilir.

Dominik cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti (İspanyolca República Dominicana, okunuşu 'Republika Dominikana'), Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır...

SCADA

SCADA terimi Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. SCADA sistemleri büyük bir alana ait teknik konulardaki denetleme ve yönetim işlevini yerine getirmek amacındadır.

CEO

CEO Chief Executive Officer kelimelerinin kısaltması. CEO'nun görev alanı, yaptığı iş konusunda farklı görüşler ortaya atılmaktadır. Bazı Avrupalı ve ABD'li şirketler, CEO'nun konumunu, Genel müdürün üstü, ancak yönetim kurulu başkanının altı diye tanımla...

vali

Vali, bir il'de merkezi idarenin yürütme organının başıdır. Vali bakanlar kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birim...