Etiket: Yörünge

39 Laetitia (Göktaşı)

39 Laetitia, 5 Şubat 1856 tarihinde J. Chacornac tarafından bulunan büyük ana kuşak göktaşlarından (asteroit) biridir.

37 Fides (Göktaşı)

37 Fides, 5 Ekim 1855 tarihinde R. Luther tarafından bulunan büyük ana kuşak göktaşlarından (asteroit) biridir.

Üst gezegenler

Güneş etrafındaki yörüngesi Yer yörüngesine oranla Güneş'e daha uzakta olan gezegenlere üst gezegen adı verilir. Bu terim ilk kez Kopernik tarafından kullanılmıştır.

Üst gezegen

Güneş etrafındaki yörüngesi Yer yörüngesine oranla Güneş'e daha uzakta olan gezegenlere üst gezegen adı verilir. Bu terim ilk kez Kopernik tarafından kullanılmıştır.

Yıldızlararası uçuş

Yıldızlararası, özellikle yıldızlar etrafındaki yörüngelerarası uçuş. Güneş sisteminden en kısa yıldızlararası uçuş, Alfa Kanturus yıldızına olup mesafesi 24 * 10 üzeri 12 mildir. Işık hızıyla seyahat eden yıldızlararası bir uzay aracı böyle bir yolculuğu...

Yörünge düğümleri

Bir yörüngenin, eğikliğini belirlemek için referans olarak alınan düzlemi kestiği iki noktaya yörünge düğümleri adı verilir. Bu iki düğüm içinden, yörüngeyi izleyen cismin referans düzlemini güneyden kuzeye doğru aştığı nokta 'çıkış düğümü' , 'çıkan düğüm...

Yarı-büyük eksen

Gökbilimde, bir yörüngeyi tanımlayan elipsin büyük eksen uzunluğunun yarısına eşit olan değer, o yörüngenin yarı büyük eksen uzunluğu olarak adlandırılır. Bu ölçü, 'dolanan cisim'in yörünge periyodu ya da dönemini belirler.

Dış merkezlik (yörünge)

Gökbilimde, bir yörüngenin dışmerkezliği ya da 'basıklığı', o yörüngeyi tanımlayan matematiksel eğrinin bir çemberden ne kadar farklı olduğunu belirler. Bir 'merkezi cisim'in kütleçekimi etkisi altında kalarak çevresinde 'dolanan cisim', odaklarından biri...

Alt gezegen

Alt gezegen, güneş etrafındaki yörüngesi yer yörüngesine göre güneş'e daha yakında olan gezegenler.

yeröte

Enöte, bir gökcisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en uzak olduğu nokta. Enöte noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enberi noktasına tam karşıt konumdadır.

yerberi

Enberi ya da günberi, bir gökcisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en yakın olduğu nokta. Enberi noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enöte noktasına tam karşıt konumdadır.

türbülans

Türbülans veya Çalkantı (Latince turbare - dönmek, şaşmak) bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliğidir. Akışkan dinamiklerde, türbülans veya türbülanslı akışı, kaotik, stokastik özellik değişimleriyle tanımlanmış bir akış rejimidir.

günberi

Enberi ya da günberi, bir gökcisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en yakın olduğu nokta. Enberi noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enöte noktasına tam karşıt konumdadır.