Etiket: Yüksek í–ğretimde Paradigma Değişimi

Yüksek Öğretimde Paradigma Değişimi

``YÜKSEK ÖĞRETİMDE PARADİGMA DEÄžİŞİMİ``

Paradigma değişimi

Paradigma, kısaca herhangi bir alanda yerleşik yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallar ve uygulamaların bütününe verilen bir isimdir. Paradigma bir başka deyişle bir modelin, bir bakış açısının, kavrayış ve anlayışın adıdır. Bir paradigma, uzun süren deneyi...