Etiket: Yükseköğretim

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Manisa`nın ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan, şuan Celal Bayar Üniversitesi`ne bağlı bir fakültedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ege Üniversitesi`ne bağlı olarak önlisans proramı, daha sonraları ise; lisans düzeyinde...

Yüksek öğretim

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Yüksek tahsil

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Teknik Bilimler M.Y.O.

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yükseköğretim kurumu.

İlköğrenim

İlköğretim, eğitimin ilk aşamasıdır. Okul öncesi eğitimin ardından gerçekleştirilir.

Yüksek öğretim kurumu

YÖK için Yükseköğretim Kurulu sayfasına bakınız. Yükseköğretim kurumu, eğitim sisteminde lise sonrası eğitimin verildiği kurumdur.

Liseler

Lise, Türk eğitim sistemine göre, sekiz yıllık (mecburi) ilköğretimini (eski sistemdeki üç yıllık ortaokulu) bitirmiş olan 14-18 yaşlarındaki öğrencileri, en az dört yıllık bir eğitimle yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumudur. Lise, ilköğretimin a...

yükseköğrenim

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

ortaöğrenim

Ortaöğretim, 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram.

orta öğretim

Ortaöğretim, 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram.

yök

Yükseköğretim Kurulu, 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların...