Etiket: Yahya Kemal Beyatlı

Munis Faik Ozansoy

Munis Faik Ozansoy, (d. 22 Mart 1911 Midilli Yunanistan) - (ö. 1975), Türk bürokrat, şair ve yazar.

Mecaz anlam

Mecaz ya da metafor, ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılan kavram. Ad değişimi olarak da bilinir.

Öz Şiirciler

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle 1930`lardan sonra şiirde ses güzelliğine önem veren, anlamı ve anlatmayı arka plana atmayı tercih eden şairleri anlatmak için kullanılır. Öncüleri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı olmuştur.

Yahya Kemal

Yahya Kemal Beyatlı (2 Aralık 1884, Üsküp - 1 Kasım 1958, İstanbul), Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Doğum adı Ahmed Agâh’tır.

Uyak (şiir)

Kafiye ya da uyak, şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Şiirde uyak, dize sonlarında bulunan farklı görevlerdeki ekler veya anlamları ayrı sözcükler arasında görülür.

Süleyman Sadi

Yahya Kemal Beyatlı (2 Aralık 1884, Üsküp - 1 Kasım 1958, İstanbul), Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Doğum adı Ahmed Agâh’tır.

Kafiye (şiir)

Kafiye ya da uyak, şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Şiirde uyak, dize sonlarında bulunan farklı görevlerdeki ekler veya anlamları ayrı sözcükler arasında görülür.

Ibrahim Calli

İbrahim Çallı ( d.13 Temmuz 1882, Çal, Denizli - ö.

El Hamra Sarayı

Elhamra`nın yapımı devam ederken Endülüs`ün diğer önemli iki şehri Kurtuba ve Sevilla (1236 ve 1248`de) Hıristiyan Kastilyalıların eline geçmiştir ve oradaki Müslüman halk çeşitli işkencelere uğramaktadır. Bu sebeple Elhamra`nın, diğer bölgelerdeki Müslüm...

Ahmet Agah

Yahya Kemal Beyatlı (2 Aralık 1884, Üsküp - 1 Kasım 1958, İstanbul), Türk şair, yazar, siyasetçi, diplomat. Doğum adı Ahmed Agâh’tır.

iştikak

İştikak(türetme):Aynı kökten türeyen sözcüklerin bir arada kullanmaya iştikak denir.

ad değişimi

Mecaz ya da metafor, ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamının dışında kullanılan kavram. Ad değişimi olarak da bilinir.

rubaî

Rubai, aruz ölçüsüyle yazılır. Birimi 4'lüktür.

Mecaz

Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecasında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise...

kafiye

En az iki mısranın sonunda yer alan kelimelerdeki son seslerin benzeşmesine denir. Benzer sesleri bünyesinde bulunduran bu kelimelerin, mana bakımından birbirinden farklı olmaları gerekir. Sesçe benzer, manaca farklı olmak kafiyelerde aranan temel şarttır...