Etiket: Yaprak

Corona Civica

Corona civica, Genellikle Meşe yapraklarından yapılan ve başa giyilen bir tür antik Roma tacı. Roma Cumhuriyeti ve ardından gelen Principate döneminde bir yurttaş tarafından istenebilecek en yüksek ikinci askeri nişan olarak addelirdi (corona obsidionalis...

Özümleme parankiması

Özümleme parankiması (asimleme, palizat parankima) yaprakların mezofil katmanında bulunan ve fotosentez yapmakla görevli temel dokudur. Hücreleri klorofil bakımından oldukça zengindir. Klorofil sayesinde yaprağa yeşil rengini verir.

Çan çiçeğigiller

Çan çiçeğigiller (Campanulaceae), bir ya da çok yıllık otsu bitkiler ya da çalı formunda olan bir çiçekli bitkiler familyasıdır.

Yaprağın görevi

Yaprak, bitkilerde fotosentez, transpirasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır.

Yabani kimyongiller

Yabani kimyongiller (Zygophyllaceae), çoğunlukla otsu, yaklaşık 250 türü bulunan çiçekli bitkiler familyalarından biridir. Yaprakları stipullu, çiçekleri aknimorf simetrilidir.

Pteridizm

Pteridizm, Kartal eğreltiotunun (Pteridium aquilinum) yaprakları ile saplarının yenmesinden meydana gelen zehirlenme. Pteridizm genel olarak öldürücü bir hastalıktır.

Dağ akçaağacı

Dağ akçaağacı (Acer pseudoplatanus), yaygın olarak Avrupa kıtasında bulunan ağaç türü. Sonbaharda yapraklarını döken, erişkinliğinde 20-25 metre boya ulaşabilen bir ağaçtır.

Çimyaprağı

Çimyaprağı, kotiledon olarak da bilinir, bir tohumun embriyonunda bulunan tohum yaprağı. Embriyonlarında tek bir çenek bulunan çiçekli bitkilere bir çenekliler, iki çenek bulunanlara iki çenekliler denir.

Yeşil yemler

Yaprak ve filizlerini üzerinde bulunduran, genellikle otlatılarak veya biçilerek hayvanlara yedirilen tüm bitkilere verilen isim (fiğ, burçak, yonca, korunga ve yulaf başlıcalarıdır).

Transprasyon

Transpirasyon, terleme olarak da bilinir, havanın emme kuvveti sayesinde bitkinin hava ile temasta organlarından dışarıya subuharı verilmesi olayı. Transprasyon bitkilerin serinlemesine yardımcı olduğu gibi yapraklardan itibaren zincirleme bir emme kuvvet...

Soymuk boruları

Floem, soymuk borular olarak da bilinir, fotosentez sonucu üretilen organik maddeleri yeni sürgün oluşumunda kullanmak üzere veya depo organlarında biriktirmek üzere ileten borucuklar. Tek sıra halinde üst üste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur.

Soymuk borular

Floem, soymuk borular olarak da bilinir, fotosentez sonucu üretilen organik maddeleri yeni sürgün oluşumunda kullanmak üzere veya depo organlarında biriktirmek üzere ileten borucuklar. Tek sıra halinde üst üste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur.