Etiket: Yeraltı

Yeraltı, Bafra

Yabaş Kan

Erlik`in yedi -ya da dokuz- oğlundan biri olduğuna inanılan ve Yeraltı`ndaki ve Yeryüzü`ndeki kötülükleri yönetenler arasında yer aldığına inanılan ve kamla Erlik arasında arabuluculuk yaptığı kabul edilen mitolojik karakter.

Kerey Kan

Kerey Kan (ya da Kerey); Yeraltı tanrısı Erlik`in yardımcılığını da yapan dokuz oğlundan biri, kötücül bir ruhtur.

Kerey

Karaoğlanlar – Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıları. Karaerler de denir.

Evridiki (Mitoloji)

Evridiki (Yunanca Ευρυδίκη), Grek mitolojisinde, Orfe’nin kavuşmak istediği sevgilisinin adıdır.

D.S.İ.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1954 yılında, Türkiye'deki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurulmuştur. Devlet Su İşleri'nde çalış...

DSİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1954 yılında, Türkiye'deki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurulmuştur. Devlet Su İşleri'nde çalış...

Vitriol

Vitriol bir simya terimidir. Latince’de 7 sözcükten oluşan “Visita Interiora (Interiorem) Terræ (Tellus) Rectificando Invenies Occultum (Operae) Lapidem” cümlesindeki sözcüklerin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş sembolik bir ifadedir.