Etiket: Yerkabuğu

Mohorovicic Süreksizliği

Mohorovičić Süreksizliği, yerkabuğu ile manto arasında sismik dalgaların uğradığı değişiklik sonucu o bölgede bir değişim olduğunun saptanması sonucunda, bu duruma verilmiş olan addır.

Levha tektoniği

Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton'dan), yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji disip...

Fümeroller

Fümerol, yerkabuğunda lav akıntılarından yayılan buhar ve gazların açığa çıktığı, küçük ağız, delik ya da çatlakları belirten terimdir. Fümeroller, çoğunlukla yerkabuğu sıcaklığının çok yüksek olduğu, yakın dönemde etkin yanardağların yer aldığı bölgelerd...

Yerçekirdek

Yerçekirdek dünyamızın en iç kısmını oluşturur. En kalın geosferdir. Mantodan Wiechert - Gutenberg kesintisiyle ayrılır.

Levha hareketleri

Levha hareketleri veya Levha Tektoniği olarakta bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton 'dan), Yapısal Jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji disip...

sedimantoloji

Jeoloji için önem teşkil eden konulardan biridir.Kelime anlamı olarak tabaka bilimi manasına gelir.Bu dalda yerkabuğundaki tabakaların birbirleriyle olan ilişkileri,çeşitli ortamların incelenmesi ve bazı jeolojik deneyler konu edilir.

pegmatit

Pegmatit, Dünya'nın merkezindeki magmanın zaman içindeki hareketlenmeler sonucunda yeryüzü kalkanına doğru hareketlenmesi sonucunda oluşan damarların yeryüzüne ulaşamadan oluşturdukları odacıklardır. Bu odacıklar zengin mineral yataklarıdır.

fümerol

Fümerol, yerkabuğunda lav akıntılarından yayılan buhar ve gazların açığa çıktığı, küçük ağız, delik ya da çatlakları belirten terimdir.

stratigrafi

Stratigrafi ya da tabakabilim 1. Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, bileşimlerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji koludur. 2.

Tektonik

Levha hareketleri

yer kabuğu

Yer kabuğu, taş küre veya litosfer, Yerküre'nin en dış kısmında bulunan yapıdır.

litosfer

Yer kabuğu, taş küre veya litosfer, Yerküre'nin en dış kısmında bulunan yapıdır.