Etiket: Yeryüzü

Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar

Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır. Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır. Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özel...

Topoğrafik harita

Yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik (şekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde eş yükseklik eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalara topoğrafik

Adigey Cumhuriyeti'nin Millî Marşı

Adigey Cumhuriyeti Milli Marşı (Adıgece)

Yıldırım (anlam ayrım)

yıldırım - bir yeryüzü olayı

Yabaş Kan

Erlik`in yedi -ya da dokuz- oğlundan biri olduğuna inanılan ve Yeraltı`ndaki ve Yeryüzü`ndeki kötülükleri yönetenler arasında yer aldığına inanılan ve kamla Erlik arasında arabuluculuk yaptığı kabul edilen mitolojik karakter.

Su altı volkanı

Denizaltı volkanları, yeryüzünün denizlerle örtülü olduğu bölgelerinde bulunan yarıklardır. Yeraltından gelen lavlar bu yarıklar sayesinde yüzeye çıkarlar.

Kömür Kan

Kömür Kan, Erlik`in yedi -ya da dokuz- oğlundan biri olduğuna inanılan ve Yeryüzü`ndeki kötülükleri yönetenler arasında yer aldığına inanılan ve kamla Erlik arasında arabuluculuk yaptığı kabul edilen mitolojik çocuk.

Karaş

Altay mitolojisinde, Erlik`in yedi -ya da dokuz- oğlundan biri olduğuna inanılan ve Yeryüzü`ndeki kötülükleri yönetenler arasında yer aldığı kabul edilen efsanevi çocuk.

Empedocles (anlam ayrım)

Empedokles : Yeryüzünün 4 elementten oluştuğunu öne süren Antik Yunan filozofu

Denizaltı volkanları

Denizaltı volkanları, yeryüzünün denizlerle örtülü olduğu bölgelerinde bulunan yarıklardır. Yeraltından gelen lavlar bu yarıklar sayesinde yüzeye çıkarlar.

Denizaltı volkan sistemi

Denizaltı volkanları, yeryüzünün denizlerle örtülü olduğu bölgelerinde bulunan yarıklardır. Yeraltından gelen lavlar bu yarıklar sayesinde yüzeye çıkarlar.

Deniz altı volkanları

Denizaltı volkanları, yeryüzünün denizlerle örtülü olduğu bölgelerinde bulunan yarıklardır. Yeraltından gelen lavlar bu yarıklar sayesinde yüzeye çıkarlar.

hidrolik güç

Hidrolik güç, bulutların su buharı taşıması, soğuk hava dalgasında yoğunlaşarak yeryüzüne yağmur ya da kar olarak yağması, yüksek yerlerden dere-ırmak-nehir olarak denizlere akması, yeryüzündeki suların yeniden güneş enerjisi tarafından buharlaştırılarak...

yerölçüm

Yerölçüm, yeryüzünün büyüklüğü, biçimi, yerçekim alanları ve üzerindeki değişmez noktaları konu alan bilim dalıdır. Uygulamada en yaygın kullanımı, yeryüzü üzerinde varsayilan noktalar ağı ve yükseklikler aracılığı ile nesnelerin yerlerinin saptanmasıdır.

taşlar

Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır. Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler