Etiket: Yezidilik

Yezidî

Yezidiler ya da Ezidiler, (Arapça: يَزِيدِيَّةٌ ‎, Farsça: یَزِیدِیَانْ ‎, Kürtçe: یَزِیدِیَانْ ‎ veya Êzidîtî), çoğunlukla Kürtçe konuşan etnik-dinî bir topluluğa ve bu topluluğun Zerdüştlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dinî inançlarına verilen...

Mushafu'r-Reş

Meshaf Reş: Diğer adlarıyla Mushaf Reş, Kitab-el Esvad, Siyah Kitap.

Mesaf Reş

Meshaf-ı Reş: Diğer adlarıyla Kitab-el Esvad, Kara Kitap. Ezidilik'te Kitab el Celve ile birlikte kutsal sayılan iki kitaptan biri.

Kürt dilleri

Kürtçe (Kürtçe: Kurdî, کوردی) veya Kürt dilleri, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dillerinin Kuzeybatı İran koluna girer ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve kuzeydoğusu ile İran'ın batısında yaşayan Kürtler tar...

Azday Halkı

Yezidiler ya da Ezidiler, (Arapça: يَزِيدِيَّةٌ ‎, Farsça: یَزِیدِیَانْ ‎, Kürtçe: یَزِیدِیَانْ ‎ veya Êzidîtî), çoğunlukla Kürtçe konuşan etnik-dinî bir topluluğa ve bu topluluğun Zerdüştlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dinî inançlarına verilen...

Kitab el Celve

Yezidilik'de Meshaf Reş ile birlikte kutsal sayılan iki kitaptan biri.

Melek Tavus

Yezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı.Yezidi inancında ''Melek Tavus'', insanları yarattıktan sonra kendi yarattığı insanlar önünde eğilmemiş ancak bu Tanrı Azda tarafından...

Yezidiler

Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi'lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin birbirlerine karıştığı Ortadoğu'da ulusal kimlikleri olmayan İran'daki Bahailer, Lübnan'daki Dürziler ve Maruniler...

Yezidiye

Şeyh Adiy bin Musafir bin İsmail bin Musa bin Mervan bin el-Hasan bin Mervan'a (ö.1160 ya da 1162 Laleş, Musul) dayandırılan İslâm dışı inanç akımı. Akım üyeleri halk arasında şeytana tapanlar (şeytanperest, abade-i iblis) ve çerağ söndürenler olarak adla...

Azda

Yezidilik inancında baş melek ve insanlığın yaratıcısı olduğuna inanılan Melek Tavus'u yaratan tanrı.İnanışa göre Tanrı Azda Melek Tavus'a kendi yarattığı insanların önünde secde etmesini buyurmuş, ancak ''Melek Tavus'' bunun şirk (monoteizmde bir olan Ta...

SATANİZM

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir.Kelime olarak şeytana inanma,tanrı di...

Yezidi

Yezidilik dininden olan yada bu inancına mensub olan kişi Azday Halkı