Etiket: Yorumlayıcı

Standart ML

Standart ML (SML), çok amaçlı işlevsel programlama dilidir. Çoğunlukla derleyici/yorumlayıcı yazımı ve teorem ispatlama konularında tercih edilir.

Standard ML

Standart ML (SML), çok amaçlı işlevsel programlama dilidir. Çoğunlukla derleyici/yorumlayıcı yazımı ve teorem ispatlama konularında tercih edilir.

SML

Standart ML (SML), çok amaçlı işlevsel programlama dilidir. Çoğunlukla derleyici/yorumlayıcı yazımı ve teorem ispatlama konularında tercih edilir.

Makina dili

Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını s...

Kuyruk özyineleme

Bilgisayar biliminde, kuyruk özyineleme özel bir özyineleme çeşididir.

CINT

CINT, Masaharu Goto tarafından geliştirilmiş bir C/C++ yorumlayıcısıdır. ANSI C'nin yaklaşık %95'ini, C++'nın yaklaşık %85'ini algılayabilmektedir.

Biçimsel dil kuramı

Biçimsel dil kuramı, teorik bilişimin temel dallarından biridir. Bir biçimsel dil,

makine dili

Makine dili mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun söz diziminden oluşan dile verilen addır. Makine dili, işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını s...

derleyici

Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makina koduna) çeviren yazılım.

FORTRAN

Tarihçesi1954'de IBM tarafından üretilen IBM 704 için ilk sürümü John Backus ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Backus ve ekibi Kasım 1954'de "The IBM Mathematical FORmula TRANslating System: Fortran" isimli raporu yayınlamışlardır. Fortran ilk yüksek...

Script

Betik dili (İng. scripting language veya script language), uygulamaları denetlemek için kullanılan bir programlama dilidir.

Compiler

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir.

Compile

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir.