Etiket: YTÜ birim

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Y.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1911`de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris`teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı`na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911`de ba...

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Y.T.Ü Kimya Metalurji fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır.

Yıldız Yerleşkesi

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

YTÜ İnşaat Fakültesi Yıldız Merkez Kampüsünde bulunmaktadır. Üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar:

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

Y.T.Ü Makina Fakültesi,1993 yılında kurulmuş olup, fakültenin bölümlerinden,Makina Mühendisliği 1938-1939, Endüstri Mühendisliği 1993 ve Gemi İnşaat Mühendisliği 1993 yıllarında eğitime başlamıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Davutpaşa Kampüsünde bulunmaktadır. 3 Bölümü bulunmaktadır. Bunlar:

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi

YTÜ Davutpaşa Kampüsü daha önce kışla olarak kullanılan ana bina U harfi şeklindedir. Üniversiteye verildikten sonra sol uca laboratuvar bölümleri eklenmiş, U`nun ortası bahçe olarak kullanılmak üzere düzenlenmiş ve uç kısmında laboratuvarların ilerisine...

Davutpaşa Yerleşkesi

YTÜ Merkez Yerleşkesi

YTÜ Merkez Kampüsü