Etiket: YTÜ Mimarlık Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Yıldız Merkez Kampüsünde bulunmaktadır.1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde halen 7 lisans, 5 lisansüstü programında toplam 73 akademisyen görev yapmakta ve 548 öğrenci öğretim görmektedir. 3 bölümü bulunmaktad...

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Y.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1911`de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris`teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı`na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911`de ba...

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

YTÜ İnşaat Fakültesi Yıldız Merkez Kampüsünde bulunmaktadır. Üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar:

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YTÜ Mimarlık Fakültesi Yıldız Merkez Kampüsünde bulunmaktadır. Fakülte bugün lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 yüksek lisans (uzmanlık) (bilgisayar ortamında mimarlık, bina araştırma ve planlama, mimari tasarım, mimarlık t...

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Davutpaşa Kampüsünde bulunmaktadır. 3 Bölümü bulunmaktadır. Bunlar:

YTÜ İnşaat Fakültesi

YTÜ Makina Fakültesi

YTÜ Eğitim Fakültesi