Etiket: Yunan alfabesi

Δ

Yunan alfabesi

Γ

Yunan alfabesi

Alfa (alfabe)

Alfa (Α α) (Yunanca: Άλφα, alfa) Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki /a/ sesine karşılık gelir.

ε

Yunan alfabesi

Yunan rakamları

Yunan rakamları veya Yunan sayıları, sayıların Yunan Alfabesi'ndeki harfler kullanılarak yazılmasını sağlayan bir sistemdir. Ayrıca, "͵αʹ=1000" sayının solundaki işaret sayıyı 1000 ile çarpar, bu durumda ͵βʹ=2000 olur.

Yunan harfleri

Yunan alfabesi yedisi ünlü, onbeşi ünsüz, ikisi ise birleşik yirmi dört harften oluşur:

Yunan Abecesi

Yunan alfabesi yedisi ünlü, onbeşi ünsüz, ikisi ise birleşik yirmi dört harften oluşur:

Yiota

İota veya Iota (Ι ι) (Yunanca: Ιώτα, İota) Yunan alfabesinin dokuzuncu harfidir. Türkçe'deki I ı harflerine benzese de Yunanca'da /i/ sesini veren üç harfden biridir.

Ni (anlam ayrım)

Ni, Yunan alfabesinin onüçüncü harfidir.

İta (alfabe)

İta (Η η) (Yunanca: Ήτα, İta), Yunan alfabesinin yedinci harfidir. Eta olarak da bilinir.

Ro (alfabe)

Ro (Ρ ρ) (Yunanca:Pω, Ro), Yunan alfabesinin onyedinci harfidir. Şekil olarak Lâtin harfi olan P p'ye benzese de Yunan Ro'su, Türkçe'deki R sesine karşılık gelir.

Pi (harf)

Ππ Yunan alfabesinin onaltıncı harfidir. Türkçedeki Pp sesine karşılık gelir. ``Pi`` olarak adlandırılır ve matematik terimi olarak da kullanılmaktadır.

Omega (alfabe)

Ωω yirmidört harfli Yunan Alfabesi`nin en sonuncu harfidir. Harfin ismi ``omega``dır. Türkçe`deki O sesi gibidir.