Etiket: Yunanlar

Rum (ırk)

Rum, Arapça, Osmanlıca ve Türkçede, Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olan ve Yunanca konuşan kimselere denir. Romeos (``Romalı``) sözcüğünden bozularak günümüze ulaşmış bir terimdir.

Karaada, Muğla

Karaada, Ege Denizi'nde, Bodrum Körfezi içinde bulunan küçük bir adadır. Yat turlarının bilinen bir durağı ve popüler bir turizm bölgesidir.

Grekler

Yunan, Helen soyundan gelen veya Yunanistan'ın vatandaşlığında olan, genellikle Yunanca konuşan, en yaygın olarak günümüz Yunanistan topraklarında yaşayan millet ve etnik gruba verilen addır. Yunan kelimesi yerine, bu tanımlama için Yunanlı kelimesini gün...

grek

İyonya "Yunan" kelimesinin kaynağı.

Yunanlı

Yunan, Helen soyundan gelen veya Yunanistan'ın vatandaşlığında olan, genellikle Yunanca konuşan, en yaygın olarak günümüz Yunanistan topraklarında yaşayan millet ve etnik gruba verilen addır. Yunan kelimesi yerine, bu tanımlama için Yunanlı kelimesini gün...

azınlık

Azınlık, bir ülkenin içinde, baskın halka mesup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, bütünlüğü olan topluluklardır.

Rum

Rum, Arapça, Osmanlıca ve Türkçede, Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olan ve Yunanca konuşan kimselere denir. Romeos (Romalı) sözcüğünden bozularak günümüze ulaşmış bir terimdir.