Etiket: Ziraat

İnfiltrasyon

Yağmur veya sulama sularının toprak profili boyunca yer çekiminin etkisi ile yüzeyden aşağıya doru inmesidir. Her toprağın infiltrasyon kabiliyeti farklıdır. İnfiltrasyon üzerinde en önemli etkiyi topraktaki boşluklar yaratır. Topraktaki boşlukların olmas...

Rendzina topraklar

Koyu renkte killi ve kireçli topraklarda daha fazla görülen toprak çeşididir. Sıklıkla karbon kayalarının (Dolamit, Limonit) üzerinde bulunan topraklardır. Humus bakımından zengin topraklardır.

Çiftlik (ziraat)

Çiftlik, insanların bitki ve hayvanları yetiştirip yararlandıkları işletme.

Tarım kolonisi

Tarım kolonisi, ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğu veya bir ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerden oluşan topluluk anlamına gelen sosyolojik koloninin bir çeşididir.

Organik atık

Organik atık, organik maddelerden oluşan atıklara verilen isimdir. Organik atıklar tarım açısından oldukça önemlidir. Gübre olarak kullanılırlar ve kullanıldıkları toprakların fiziksel şartlarının iyileşmesini sağlarlar. Hayvan gübreleri, bitki atıkları,...

Hayvancılıktır

Hayvansal üretim ya da yaygın adı ile hayvancılık; ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini kapsayan tarım koludur. Hayvansal üretim, hayvansal üretime yönelik temel bilimler, hayvan yetiş...

Evapotranspirasyon

Evapotranspirasyon evaporasyon ve transpirasyon kelimelerinin birleşmesinden oluşan, bitkinin su tüketimi ve buharlaşma ile birlikte toplam su kaybıdır.

İneklerin tuz ihtiyacı

Tuz noksanlığında iştah azalması görülür.Tuz ihtiyacı vücut ağırlığı ve verilen rasyonun karakterine göre değişir.Canlı ağırlığı 500 kg olan bir süt ineğinin yaşama payı tuz ihtiyacı günde 20-25 g`dır.Buna,ineğin verdiği her 1 kg süt için ayrıca 2 g. tuz...

İneklerde süt oluşumu

Hayvansal üretim ya da yaygın adı ile hayvancılık; ürünleri ve güçleri ile insanlara yararlı evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, üretimi ve yetiştirilmesini kapsayan tarım koludur. Hayvansal üretim, hayvansal üretime yönelik temel bilimler, hayvan yetiş...

Virginia Tech

Virginia Tech, uzun adıyla Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Politeknik ve Devlet Üniversitesi), ABD`nin Virginia eyaletinin Blacksburg şehrinde yer alan, özellikle mühendislik ve işletme fakülteleri ile tanınan bir devlet okul...

Toprak bünyesi

Toprak bünyesi, 2mm`den küçük primer toprak taneciklerinin büyüklük bakımından dağılış ve oranlarıdır. Başka bir tanım ile toprakların kum, mil ve kil kümelerinin yüzdece niceliğidir.

Süt humması

Süt humması veya hipokalsemi, kan kalsiyum seviyesini düzenleyen paratiroid hormonunun doğum sonrası işlev gösterememesi sonucunda oluşur. Doğum felci daha çok yüksek süt verimli sığırlarda doğum sonrası görülen metabolik bir hastalıktır.