Etnik

Kısaca: Bir kabile, bir ırk veya benzeri. Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü, nesilleri aşan kompleks kan bağlarına, ortak kültüre, dini benzerliğe ve coğrafi aidiyete bağlıdır. Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan ilişkisi, dil ilişkisi ve dini bağlılık temelinde tanımlanır. ...devamı ☟

etnik
Etnik

Bir kabile, bir ırk veya benzeri. Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü, nesilleri aşan kompleks kan bağlarına, ortak kültüre, dini benzerliğe ve coğrafi aidiyete bağlıdır. Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan ilişkisi, dil ilişkisi ve dini bağlılık temelinde tanımlanır.

etnik

Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.

etnik

Türkçe etnik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ethnic, ethnical

etnik

budunsal, kavmi.

etnik

Türkçe etnik kelimesinin Fransızca karşılığı.
ethnique

etnik

Türkçe etnik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. ethnisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etnik grup
1 yıl önce

Etnik grup veya etnisite, bulundukları bölgede kendilerini ortak gelenekler, soy, dil, tarih, toplum, kültür, ulus, din veya sosyal davranışlar gibi diğer...

Etnik gruplar, Etnisite, Sosyoloji, Taslak, Çift makalelerin birleştirilmesi
Etnik temizlik
1 yıl önce

Etnik temizlik, bir etnik gruba mensup insanların zorla yerinden edilmesini amaçlayan değişik siyasal politikaları ifade eder. Genellikle, zorla göç ettirme...

Etnik temizlik, Boşnak, Nüfus, Soykırım, Taslak şablonları, Tehcir, Nüfus transferi, Etnosid, Etnik grup, Taslak madde
Çin'deki etnik gruplar listesi
1 yıl önce

Cumhuriyeti'nin 56 resmî etnik grubu, Çin hükûmeti "Millî Bölge Özerkliği" (民族区域自治/民族區域自治) adlı siyasetini takip ederek vatandaşlarını etnik gruplarına bölerek...

Abhazya'da Gürcülere uygulanan etnik temizlik
4 yıl önce

Abhazya'da Gürcülere uygulanan etnik temizlik, Abhazya'da Gürcü-Abhaz anlaşmazlığı sırasında, 1992-1993 arasında uygulandı. Rusya güçlerince desteklenen...

Etnik çatışma
1 yıl önce

Etnik çatışma, iki veya daha fazla etnik grup arasında çıkan bir çatışmadır. Çatışmanın kaynağı siyasi, sosyal veya ekonomik olabilirken, çatışan bireyler...

Etnik milliyetçilik
1 yıl önce

Etnik milliyetçilik ya da mikro milliyetçilik, millî kimliği oluşturan, kültür, tarih ve ülkü birliği gibi hakim kültür unsurların oluşturduğu millî biz...

Grup Etnik
1 yıl önce

Grup Etnik, 1997 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Şebnem Paker ile birlikte "Dinle" adlı şarkıyla temsil ederek üçüncülük elde etmiştir. ^ Özcan...

Grup Etnik, 1997 Eurovision Şarkı Yarışması, Eurovision, Taslak, Türkiye, Şebnem Paker
Etnosentrizm
1 yıl önce

kelimelerinden Fransızca:éthnocentrisme) ya da Etnik merkezcilik; bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba bağlılık ile tarif edilen, bir kimsenin...