etnik

Bir kabile, bir ırk veya benzeri. Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü, nesilleri aşan kompleks kan bağlarına, ortak kültüre, dini benzerliğe ve coğrafi aidiyete bağlıdır.

Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan ilişkisi, dil ilişkisi ve dini bağlılık temelinde tanımlanır.

Etnik

Bir kabile, bir ırk veya benzeri. Etnik gruplar ve etnik azınlıkların varlığı genellikle uzun ömürlü, nesilleri aşan kompleks kan bağlarına, ortak kültüre, dini benzerliğe ve coğrafi aidiyete bağlıdır. Bir etnik gruba mensubiyet siyasal kurumlar temelinde değil, kan ilişkisi, dil ilişkisi ve dini bağlılık temelinde tanımlanır.

etnik

Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.

etnik

budunsal, kavmi.

etnik

Türkçe etnik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ethnic, ethnical

etnik

Türkçe etnik kelimesinin Fransızca karşılığı.
ethnique

etnik

Türkçe etnik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. ethnisch

Yanıtlar