Etyoloji

Kısaca: Etiyoloji veya neden bilimi (zaman zaman nedenbilim), neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. ...devamı ☟

Etyoloji ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Etiyoloji

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etiyoloji
1 yıl önce

Etiyoloji veya neden bilimi (zaman zaman nedenbilim), neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Kısacası, nedeni inceleyen bilim dalına etiyoloji...

Etiyoloji, Bilim, Biyoloji, Felsefe, Fenomen, Fizik, Hastalık, Patoloji, Psikoloji, Taslak, Tıp
Tıbbi antropoloji
4 yıl önce

antropoloji, antropoloji ve tıbbın yanı sıra, sosyoloji, epidemiyoloji, etyoloji, ekoloji, ekonomi gibi farklı bilimlerden de kavram ve metodoloji açısından...

Tıbbi antropoloji, Antropoloji, Biyolojik, Ekoloji, Ekonomi, Epidemiyoloji, Etyoloji, Fenomen, Hastalık, Kültürel, Sağlık
Patoloji
1 yıl önce

başlıca hedefi hastalıkları 4 yönden incelemektir: (1) Hastalığın nedeni (etyoloji): Hastalıkların nedeninin bulunması çabasıdır. İnsanlarda saptanan hastalıkların...

Patoloji, Antikor, Etyoloji, Histoloji, Histopatoloji, Sitoloji, Tıp, İmmünoloji, Akış Sitometresi, İmmün işaretleyici, Moleküler Biyoloji
Romatizma
1 yıl önce

hastalıkları sınıflandırmak uzun ve çapraşık bir iştir; çünkü çoğu basit bir etyoloji göstermediği gibi lezyonların yapısı da kesin bir özellik taşımaz. Osteoartrit...

Romatizma, Ağrı, Osteoporoz, Romatoid artrit, Spondiloartrit, Tıp, Yunanca, Yumaşak doku romatizmaları, Osteoartrit, Madde taslağı
Otofaji
1 yıl önce

hastalık olayının, patolojinin de temelini oluşturan 4 yönü vardır. 1- Neden (Etyoloji): MÖ 2500 yıllarında kişiler hasta olduğunda, ya onun kendi hatası ve günahkar...

Kansızlık
1 yıl önce

nedenleri oldukça fazladır. Sınıflandırma daha çok eritrosit morfolojisi ya da etyoloji şeklinde yapılır. Morfolojik sınıflamada MCV (ortalama eritrosit hacmi)...

Kansızlık, Kansızlık
Hodgkin lenfoma
4 yıl önce

bulunanların Hodgkin lenfomaya yakalanma riski artmıştır. 1 Epidemiyoloji 2 Etyoloji ve Patogenez 3 Patoloji 4 Sınıflandırma 5 Belirtiler 6 Evreleme 7 Tanı...

USMLE
4 yıl önce

Step 2 CK, teorik sınavı, en genel açıdan, hastalıkların mekanizmalarını, etyoloji, patofizyoloji ve tedavi modalitelerini içermektedir. USMLE Step 2 CS (Clinical...

USMLE