--}}

Euclid

Euclid M.Ö. dördüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Yunan matematikçisi. Geometri üzerine yazdığı Elemanlar isimli eseriyle Ünlüdur. Bu eserde verilen malzeme tamamen yeni olmayıp, daha önceki Pytogorean Hippocrate ve Eudoqus gibi yazarların eserlerinden alınmıştır. Ancak bunların matematiksel bir sıraya konması ve böylece ele alınması kendisine aittir. Her ne kadar eser genel olarak geometri üzerinde ise de, geometrik cebri ve sayılar teorisini ele alan kısımlar da vardır. Eserde yeni

Euclid M.Ö. dördüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Yunan matematikçisi. Geometri üzerine yazdığı Elemanlar isimli eseriyle Ünlüdur. Bu eserde verilen malzeme tamamen yeni olmayıp, daha önceki Pytogorean Hippocrate ve Eudoqus gibi yazarların eserlerinden alınmıştır. Ancak bunların matematiksel bir sıraya konması ve böylece ele alınması kendisine aittir. Her ne kadar eser genel olarak geometri üzerinde ise de, geometrik cebri ve sayılar teorisini ele alan kısımlar da vardır. Eserde yenilikler yanında yazarın geliştirdiği iki sayının en büyük bölenini bulma metoduna da rastlanır. 13 kitaptan meydana gelmekte olup, 14 ve 15 kitap olarak bilinenler sonradan uydurmadır. Optik, Olay, Veri ve Şekillerin Bölümü Üzerine isimli diğer eserleri de mevcuttur. Konikler, bazı diğer geometrik şekiller üzerine ve müzik hakkında da yazdığı eserler kayıptır.

Batlemyus (M.Ö.323-285), zamanında İskenderiye Okulunun kurucusu ve hocası olarak Ünlüdur. Hatta bir hikayeye göre, Batlemyus geometriye Elemanlar eserinden daha kolay bir yol olup, olmadığını sormuştu. Euclid ise, “Geometriye bir kuraliyet yolu yoktur.” diye cevap vermiştir. Eseri iki bin yıl boyunca değişmeksizin kalmıştır. Ancak on dokuzuncu yüzyıl ortalarında bu kitapdan ayrılma eğilimleri görülmüşse de bu, geometri öğretiminde karışıklığa sebeb olmuştur. Veri eserinde bir geometrik şeklin belirli olması için yeterli parametre sayısı araştırılmıştır. Şekillerin Bölümü Üzerine isimli kitabında ise, verilen bir geometrik şeklin elementer şekillere bölünmesiyle ve onların alan ve çevrelerinin oranı ile meşgul olunmaktadır. Astronomide kullanılmak üzere küre geometrisi de Olay kitabında incelenmiştir. Konikler eserinde her ne kadar parabol, hiperbol ve elips sözü geçmekte ise de incelenen geometrik şekiller bunlar olup, koni kesimleri olarak ele alınmaktadır. Bu isimler daha sonra Apollonius tarafından verilmiştir.

Elemanlar isimli eserinin ilk Arapça tercümesi El-Haccac bin Yusuf bin Matar tarafından Abbasi halifesi Harun er-Reşid (786-809) için yapılmıştır. Daha sonra Abdullah el-Me’mun (813-833) ve Huneyn bin İshak ve Nasuriddin et-Tusi tarafından yapılmıştır. Latince tercümesi ise Endülüs- İspanya medreselerinde talebe olan Adelard Bath tarafından Arapça metinden yapılmıştır. Bath, Endülüs Medresesine Müslüman görünerek girmiş ve bu suretle tahsilini yapmıştır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Haritası

Euclid koordinatları: 41.5905940, -81.5202440

Diğer anlamları

Euclid

1. anlamı öklit. öklit geometrisi.

Euclid

Euclid İngilizce anlamı ve tanımı

Euclid anlamları

  1. (noun) A Greek geometer of the 3d century b. c.; also, his treatise on geometry, and hence, the principles of geometry, in general.

Euclid tanım:

Kelime: Eu·clid
Söyleniş: 'yü-kl&d
İşlev: biographical name
fl circa 300 B.C. Greek geometer; founded a school in Alexandria; wrote Stoicheia (Elements), which remained definitive source of geometrical reasoning and methods until 19th cent.
- Eu·clid·e·an also Eu·clid·i·an /yu-'kli-dE-&n/ adjective

Euclid

İngilizce Euclid kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Euclides (matemático griego, padre de la geometría de Euclides)

Euclid

İngilizce Euclid kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Euclide, mathématicien grec, père de la géométrie euclidienne

Euclid

İngilizce Euclid kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Euklid (ca. 300 v. Chr.), altgriechischer Mathematiker, Gründer der euklidischen Geometrie

Euclid

İngilizce Euclid kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Stor; gr) Euclide

Euclid

İngilizce Euclid kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Euclídes (aprox. 300 a.C.), matemático da Grécia Antiga

Euclid

i. Öklit geometrisi

Euclid

Portekizce Euclid kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Euclid, (c300 B.C.) Greek mathematician, father of Euclidean geometry

Euclid

Flemenkçe Euclid kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Euclid, (c300 B.C.) Greek mathematician, father of Euclidean geometry

Euclid

İngilizce Euclid kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Euclides (Grieks wiskundige, vader van de euclidische meetkunde)

Euclid

n. (c300 B.C.), Greek mathematician, father of Euclidean geometry n. Euclid, (c300 B.C.) Greek mathematician, father of Euclidean geometry

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Euclid
Euclid