Euglenonoidina

Euglenida ya da Euglenonoidina; Kamçılılar sınıfının bir takımıdır. Tekhücreli, klorofil a ve b taşıyan fotosentetik canlıları kapsar.

Euglenonoidina

Euglenonoidina ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Öglenalar

İlgili konuları ara

Yanıtlar