Euler toplamı, yakınsak ve ıraksak diziler için kullanılan bir toplam yöntemidir. Bir Σ''a''''n'' dizisinin Euler dönüşümü bir değere yakınsıyorsa bu değer Euler toplamı olarak adlandırılır.

Euler toplaması

Euler toplamı, yakınsak ve ıraksak diziler için kullanılan bir toplam yöntemidir. Bir Σan dizisinin Euler dönüşümü bir değere yakınsıyorsa bu değer Euler toplamı olarak adlandırılır. q ≥ 0 olmak koşuluyla Euler toplamı, (E, q) olarak gösterilen genel bir yöntemler kümesi içinde sayılabilir. (E, 0) olağan (yakınsak) toplamı belirtirken (E, 1) olağan Euler toplamını ifade etmektedir. Bu yöntemlerin tümü Borel toplamından güçsüzken q > 0 için Abel toplamıyla karşılaştırılamazlar. == Tanım == Euler toplamı, almaşık dizilerin yakınsaklığını hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Yöntem, ıraksak toplamların hesaplanmasını da olanaklı kılmaktadır. : _\, \sum_^\infty a_j := \sum_^\infty \frac} \sum_^i y^ a_j= \lim_ \sum_^n a_j \cdot y^ \sum_^n \frac } Bu yöntem yineleme yoluyla uygulanamamaktadır. Bunun nedeni : _}\sum \, _}\sum = \, _}} \sum eşitliğinin sağlanıyor oluşudur. == Örnekler == * P_k k dereceli bir polinom ise \sum_^\infty (-1)^j P_k(j) = \sum_^k \frac} \sum_^i (-1)^j P_k(j) eşitliği sağlanır. Euler toplamının burada yaptığı, bir sonsuz diziyi sonlu diziye dönüştürmektir. * p_k(j):= (j+1)^k gibi bir seçim, ifadeyi doğrudan Bernoulli sayılarına götürmektedir. :\zeta(-k)= -\frac}= \frac}\sum_^k \frac} \sum_^i (-1)^j (j+1)^k Burada k bir tamsayıyı, ζ ise Riemann zeta işlevini göstermektedir. * \sum_^\infty z^j= \sum_^\infty \frac} \sum_^i y^ z^j = \frac \sum_ \left( \frac \right)^i Uygun y değerleri için dizi \frac'ye yakınsamaktadır. == Ayrıca bakınız == * Euler dönüşümü * Borel toplamı * Cesàro toplamı * Lambert toplamı * Abel ve Tauber kuramları * Van Wijngaarden dönüşümü
* * *

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar