Euro Bonolar

Euro Bonolar (Eurobonds): Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetlerdir.

Euro Bonolar (Eurobonds): Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetlerdir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Euro Bonolar ilgili konular

 • Kefalet

  Kefalet Borçlunun, borcunu ödemeyi bir başkasını alacaklıya karşı taahhüt etmesi. Kefalet herhangi bir sözleşme ile borçlunun yüklendiği
 • Hazine bonosu

  Hazine Bonosu Hazine bonoları, vade tarihinde alacaklıya ödenecek devlet borcudur. Borçlu durumunda olan, Hazine'dir. Merkez Bankası, ticaret ban
 • Açık Bono

  Bir kıymetli evrak olan bononun taşıması gereken unsurlardan birisi, kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadinin bulunmasıdır.
 • Euro Bonolar

  Euro Bonolar (Eurobonds): Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul k
 • Hialmar Schacht

  Hialmar Schacht Alman maliyecisi. 1877 senesinde Almanya'nın Tingleff şehrinde dünyaya geldi. Babası toptancı bir tüccardı. Öğreniminin bir k
 • Poliçe (senet)

  Türk Ticaret Kanunu’nun esas olarak düzenlediği kambiyo senedi poliçedir (TTK.m.583-687). Bu itibarla bazı istisnalar olmakla birlikte poliçed
 • Asya Kaplanları

  Asya Kaplanları, (İngilizce: ``Asian Tigers``) Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore ekonomilerini kasteder. Ayrıca Asya`nın Dört Küçük E
 • Etkin piyasalar hipotezi

  Etkin piyasalar hipotezi, finansal piyasaların bilgi açısından etkin çalıştığını bu yüzden ticarete konu varlıkların (örn. bonolar, sen