Evenki (ayrıca Suolun, bilinen Ewenki, Ewenke, Owenke, Solon) kuzey grubunun en büyük üyesi olan Tunguz dillerde de içeren bir grup . Negidal , ve (ilgili daha yakından) Oroqen dil . Evenki dili Rusya Federasyonu'nda Sibirya'da , Mongolistanda , ve Çin'in kuzeyinde konuşulur.

Evenkice

Evenki (ayrıca Suolun, bilinen Ewenki, Ewenke, Owenke, Solon) kuzey grubunun en büyük üyesi olan Tunguz dillerde de içeren bir grup . Negidal , ve (ilgili daha yakından) Oroqen dil . Evenki dili Rusya Federasyonu'nda Sibirya'da , Mongolistanda , ve Çin'in kuzeyinde konuşulur.

Yazım

Çin'deki Topluluk

Çin'de, Evenki dili yazımında hem Moğol alfabesi hem Latin alfabesi kullanılır.

Rusya'daki topluluk

Rusya Federasyonunda yaşayan Evenkiler Kiril alfabesini kullanmaktadırlar.

Dış bağlantılar

* Entry for Evenki at Rosetta Project * Evenki Pronunciation Guide * Pulitzer Center Project on Lenore Grenoble's work Evenki Dili

Yanıtlar