Evrensel Kod

Unicode (Evrensel Kod) Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır. Sistemin amacı farklı karakter kodlama sistemlerinin birbiriyle tutarlı çalışmasını ve dünyadaki tüm yazım sistemlerinden metinlerin bilgisayar ortamında tek bir standart altında temsil edilebilmesini sağlamaktır.

Evrensel Kod

Evrensel Kod ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Unicode

İlgili konuları ara

Yanıtlar