Evrensellik, anlayış düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin varolduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde mutlak geçerliliğini sanunan anlayış biçimidir. Gerçekliğin bir bütün olduğunu ve onun bilgisinin de bir bütün olarak varolması gerektigini öne sürer bu yaklaşım.

Evrensellik

Evrensellik, anlayış düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin varolduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde mutlak geçerliliğini sanunan anlayış biçimidir. Gerçekliğin bir bütün olduğunu ve onun bilgisinin de bir bütün olarak varolması gerektigini öne sürer bu yaklaşım. Etik alanda evrensellik, bütün insanlarin kesin olarak benimsediği ya da benimsemek zorunda olduğu ilkeleri şart koşar. Ahlak ilkeleri her yerde ve her zaman bütün insanlar için geçerli bir yasa olmalıdır. Örneğin Kant'ın " normatif etik "i böyle evrensellik anlayışına bağlı bir etik anlayışıdır. Bu yaklaşım Tarih'e uygulandığında, bütün toplumlar için sabit evrensel bir yasa; epistemolojiye uygulandığında evrensel bir bilgi, yani her yerde herkes için nesnel/doğru anlamda bir bilgi; ve siyasala uygulandığında aynı şekilde evrensel bir siyasal modelin varlığını öngörür. Moderniteyle birlikte, tüm bilginin ve toplumsal gelişmenin dayanaklarından ya da ilkelerinden birisi de bu evrensellik düşüncesi olmuştur. Özgürlük ve Rasyonellik gibi Aydınlanma düşüncesinin önemli kavramlarından birisidir. Buna göre, tarih, evrensel olarak rasyonellikle uyumlu bir sekilde özgürlüge dogru gelişmektedir.

evrensellik

Evrensel olma durumu.

evrensellik

evrensel olma durumu.

evrensellik

Türkçe evrensellik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. universality, state of being universal; worldliness, generalness

evrensellik

Türkçe evrensellik kelimesinin Fransızca karşılığı.
universalité [la]

evrensellik

Türkçe evrensellik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Universalität

İlgili konuları ara

Yanıtlar