Evrim Aldatmacas�� (Kitap)

Evrim (anlam ayrım)

Evrim, zaman içinde birdenbire olmayan kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme sürecidir. Halk arasında daha çok Charles Darwin`in evrim kuramını belirtmek için kullanılır. Biyolojik anlamdaysa evrimin kesintileri vardır ve ani sıçrayışlar sergiler.

İkili kalıtım kuramı

Gen-kültür birlikte evrimi olarak da bilinen ikili kalıtım, insan davranışının genetik evrim ve kültürel evrim gibi nasıl iki farklı evrimsel sürecin bir ürünü olabileceğini açıklamak için 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında geliştirilmiş olan bir kuram...

Evrim (anlam ayrımı)

Evrim, zaman içinde birdenbire olmayan kesintisiz, niteliksel ve niceliksel değişim sürecidir. Evrim sözcüğü çoğunlukla Charles Darwin'in evrim kuramını belirtmek için kullanılır. Biyolojik anlamının yanı sıra, gezegenlerin ya da bilimin vs. gelişimini ta...

Kapalı toplum

"Açık toplum" kavramının tam karşısında yer alan, değişime, gelişime ve yeniliğe kapalı, statik sosyal sistem. Bu tür toplumlarda bireylerin yaptıkları denetlenir, gerekirse engellenir, baskıcı yaptırımlar uygulanır; insanlar "evrim" (...

evrim

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde g...

Evrim çalışkanları (topluluk)

Evrim çalışkanları, başta California Berkeley Üniversitesi'nde ''"Understanding evolution"'' isimli [http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php] sitesinin türkçeye kazandırılması evrimi anlamak [http://evrimianlamak.org/e/Ana_Sayfa]olmak üzere biyo...

Evrim Kurami

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandı...

Darwin kuramı

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandı...

Biyolojik Evrim

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandı...