Evrimsel Biyoloji Maddeler Dizini

Kısaca: evrim ve evrimsel biyoloji konularına dair maddeleri içerir. ...devamı ☟

evrim ve evrimsel biyoloji konularına dair maddeleri içerir.

A

Abiyogenez - Adaptasyon - Adaptif radyasyon - Alel - Alel frakansı - Allopatrik türleşme - Altrüizm - Anagenez - Analog - Aposematizm - Archaeopteryx - Ataların

H

ikayesi
- Atavizm B

B

irlikte adaptasyon
-

B

irlikte evrim
-

B

iyolojik antropoloji
-

B

iyolojik sınıflandırma
-

B

iyomorph
C

S

ergei

C

hetverikov
Ç D

C

harles

D

arwin
-

D

arwin isponozları
-

D

arwin çıkıntısı
-

D

arwinizm
-

R

ichard

D

awkins
-

T

heodosius

D

obzhansky
-

D

oğal seçilim
-

D

uplikasyon
E

E

ndosimbiyoz kuramı
-

E

tkin popülasyon büyüklüğü
-

E

vcilleştirilmiş gümüş tilki
-

E

vcilleştirme
-

E

vrim
-

E

vrimde

U

sul ve

M

akam
-

E

vrim zaman çizelgesi
-

E

vrimsel algoritma
-

E

vrimsel biyoloji
-

E

vrimsel biyolojide güncel araştırmalar
-

E

vrimsel dinamikler
-

E

vrimsel düşüncenin tarihi
-

E

vrimsel faktör
-

E

vrimsel psikoloji
-

E

vrimsel silahlanma yarışı
-

E

vrimsel

T

ıp
F

J

oseph

F

elsenstein
-

R

onald

F

isher
-

E

.

B

.

F

ord
-

F

osil
G

G

aia

H

ipotezi
-

G

alapagos Adası
-

G

en
-

G

en akışı
-

G

en havuzu
-

G

enetik otostop
-

G

enetik sürüklenme
-

G

enetik varyasyon
-

G

enotip
-

G

F

A

J

-1
-

S

tephen

J

ay

G

ould
-

G

rup seçilimi
H

J

.

B

.

S

.

H

aldane
-

H

ardy-

W

einberg

K

uralı
-

W

illiam

G

.

H

ill
-

H

ill-

R

obertson etkisi
-

H

omolog kromozom
-

H

omoloji
-

J

ulian

H

uxley
I

I

raksak evrim
İ

İ

klimsel uyum
J K

K

ambriyen patlaması
-

K

amuflaj
-

K

arşılıklı yardımlaşma
-

K

atagenez
-

K

ladistik
-

K

ronobiyoloji
-

K

ültivar
L M N O

O

rtak ata
Ö P R

R

ekombinasyon
S

S

u yaşamına uyum
Ş T

T

ür
U Ü V W Alfred

R

ussel

W

allace
-

S

ewall

W

right
X Y

Y

akınsak evrim
-

Y

apay seçilim
-

Y

aratılışçılık ve

E

vrim

K

uramı tartışmaları
-

Y

aşayan fosil
-

Y

önlendirilmiş seçilim
-

Z

Ayrıca bakınız

K

aynaklar

V

ikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.