Expelling

Expelling

1. anlamı kovma kov prepkovarak.

Expelling

Expelling İngilizce anlamı ve tanımı

Expelling anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Expel

Expelling tanım:

Kelime: ex·pel
Söyleniş: ik-'spel
İşlev: transitive verb
Türleri: ex·pelled; ex·pel·ling
Kökeni: Middle English expellen, from Latin expellere, from ex- pellere to drive -- more at FELT
1 : to force out : EJECT expelled the smoke from her lungs
2 : to force to leave (as a place or organization) by official action : take away rights or privileges of membership expelled from college
synonym see EJECT
- ex·pel·la·ble /-'spe-l&-b&l/ adjective

Expelling ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Discharge, Emission,

Expelling

İngilizce Expelling kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[expel] v. expeler, expulsar, eyectar

Expelling

İngilizce Expelling kelimesinin Fransızca karşılığı.
[expel] v. expulser, évicter

Expelling

İngilizce Expelling kelimesinin Almanca karşılığı.
[expel] v. vertreiben, verbannen

Expelling

İngilizce Expelling kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[expel] v. espellere, emettere; cacciare, scacciare; mandar via

Expelling

İngilizce Expelling kelimesinin Portekizce karşılığı.
[expel] v. expelir; expulsar

Expelling

i. kovma

Expelling

İngilizce Expelling kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[expel] ww. verdrijven

Expelling

[expel] v. exile, eject, drive out, banish

misafir - 8 yıl önce
Su direnci, su içerisinde hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvvete denir. Temas kuvvetlerinden biridir. Su içindeki cismin yüzeyi ile su arasındaki sürtünme sonucunda meydana gelir. Cismin hareket yönü ile ters yönde olduğu için hızını azaltır. Suyun yoğunluğu arttıkça su direnci artar. Öğrencilerden, dizlerine kadar suya girip yürüdüklerinde hareketlerinin nasıl değiştiğini hatırlamaları istenir. "Suda yürümenin zorlaşmasının nedeni nedir?", "Su ortamında hareketi zorlaştırıcı bir kuvvet var mıdır?" Su ortamında hareketi zorlaştırıcı bir kuvvetin olup olmayacağını gözlemlemek amacıyla gruplara özdeş iki silgi parçası (0.3-0.4cm kalınlığında 1-1.5cm en ve boyunda) 2.5L lik ağız kısmı düz kesilmiş iki pet şişe dağıtılır. Şişelerden birine içine silgi atıldığında taşmayacak miktarda su doldurulur. Öğrencilerden, özdeş iki silgiden biri su dolu şişenin içerisine, diğeri boş şişeye aynı anda, aynı yükseklikten serbest bırakıldığında,silgilerden hangisinin şişenin dibine daha önce ulaşacağını tahmin etmeleri istenir. Öğrenciler özdeş silgilerden birini su dolu şişeye, diğerini boş şişeye aynı anda, aynı yükseklikten serbest bırakır. Gözlemlerini kaydederler, tahminleri ile karşılaştırırlar. Silgilerin aynı mesafeyi su ve hava ortamında farklı sürelerde geçmelerinin sebepleri tartışmaya açılır. Öğretmen su içerisinde hareket eden cismin hareketini zorlaştıran kuvveti "su direnci" olarak vurgular.

misafir - 8 yıl önce
su direnci su içerisinde bulunan nesnenin hareketini zorlaştıran bir kuvvettir. örneğin:gemilerin uc kısmının sivri olmaasının sebebi su direncini azaltmaktır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.