Osmanlı Devleti`nde eyalet idaresinde en etkili kurum olan, doğrudan beylerbeyine bağlı kurum. Köken olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte Selçuklu Devleti`nde de benzer uygulamaların olduğu bilinmektedir. Eyalet divanında her türlü şikayet, görüş ve öneriler tartışmaya açılırdı. Eyalet divanında alınan kararlardan hoşnut olmayanlar, aynı konuyu Divan-ı Hümayun`a götürebilir, eyalet divanının aldığı kararı bir nevi temyiz ettirebilirlerdi.

Eyalet Divanı

Osmanlı Devleti`nde eyalet idaresinde en etkili kurum olan, doğrudan beylerbeyine bağlı kurum. Köken olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte Selçuklu Devleti`nde de benzer uygulamaların olduğu bilinmektedir. Eyalet divanında her türlü şikayet, görüş ve öneriler tartışmaya açılırdı. Eyalet divanında alınan kararlardan hoşnut olmayanlar, aynı konuyu Divan-ı Hümayun`a götürebilir, eyalet divanının aldığı kararı bir nevi temyiz ettirebilirlerdi.

Eyalet divanı, Osmanlı Devleti`nin batılılaşma çabaları içerisinde 1864 yılında revizyona uğramış, batı usulü yönetim biçimleri benimsenmiştir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar