Eyâlet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi.
Eyalet kelimesinin kökeni arapça (~?

Eyalet sistemi

Eyalet sistemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eyalet

Yanıtlar