Bir şey yapma bir işlemi gerçekleştirme bir etkinlikte bulunma, bir işlevi yerine getirme bir şey üzerine etkide bu­lunma bir iş, davranış ya da olayla sonuçla­nan, güç ya da enerji uygulama durumu...

EYLEM (türkçe) anlamı
1. 1 . Eyleme işi
2. fiil
3. hareket
4. aksiyon
5. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez.- Anayasa.
6. 2 . Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası
7. amel
8. Eyleme beraber girersiniz
9. siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz
10. onlar ulaşmadan paylaşmayı.- A. İlhan.
11. 3 . gramerFiil.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. eylemde bulunmak
eyleme geçmek
EYLEM (türkçe) anlamı
15. bir şeyi yapma
16. gerçekleştirme gücü
17. fiil
18. aksiyon.bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası
19. iş
20. amel.olumlu ya da olumsuz olarak zaman kavramı taşıyan ya da zaman kavramıyla birlikte kişi kavramı veren iş
21. oluş
22. durum anlatan sözcük
23. fiil
EYLEM (türkçe) ingilizcesi
1. n. action
2. act
3. activity
4. verb
5. deed
6. fact
EYLEM (türkçe) fransızcası
1. acte [le]
2. action [la]
EYLEM (türkçe) almancası
1. n. Tun

Eylem hakkında bilgiler

Bir şey yapma bir işlemi gerçekleştirme bir etkinlikte bulunma, bir işlevi yerine getirme bir şey üzerine etkide bu­lunma bir iş, davranış ya da olayla sonuçla­nan, güç ya da enerji uygulama durumu

Diğer başlıklar

Şarkıcı Eylem için bkz. Eylem
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ahlaksal Karar Ve Eylem

AHLAKSAL KARAR : Bireyin özgürce seçtiği ve genel ahlak yasasına uygun olan ; ahlaki açıdan iyi olan karardır. AHLAKSAL EYLEM : Ahlaksal karar sonucu varılan düşünmenin eyleme dönüşmüş halidir. Burada söz konusu yalnızca etkin olmak değil bazen de yapmamak olacaktır. Yani ...

Doğrudan Eylem (Action Directe)

Fransa’da 1970’li yıllarda çeşitli terörist olayları gerçekleştiren Uluslararası Devrimci Hareket Grubu (GARI) isimli örgütün bir uzantısı olarak Fransa’da kurulmuş savaşa ve sertliğe karşı mücadele stratejisini benimseyen Marksist-Leninist görüşlü terör ...

Düşünce Ve Eylem

1995 yılında Sosyalist İktidar Partili Öğrenciler tarafından aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. 2000 yılının başına kadar faliyet gösteren dergi, Türban Neyi Örtüyor, YÖK gibi çıkardığı özel sayılarla yankı bulmuştur. 2007 Şubat ayından itibaren ise Yurtsever ...

Eylem Yıldız

Eylem Yıldız, 26 Mart 1978 İstanbul doğumlu, Türk oyuncu. Eylem Yıldız 26 Mart 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Eylem (Anlam Ayrımı)

Eylem aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Tarımsal Ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Eylem Programı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Eylem Programı. (İngilizce: ''Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development'' - SAPARD) Haziran 1999'da Avrupa Birliği Konseyi tarafından birliğe katılmaya aday Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin tarım sektörlerini ve kırsal ...