Eyti��Imselcilik

primitivizm

İlkelcilik ya da primitivizm, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ya da ilkel insanlar arasında yaşamın çok daha iyi, dürüst ve etik olduğunu savunan bir inanç akımıdır. İlkelciliğe göre insan uygarlığının gelişmesi ve ilerlemesiyle bu değerler bozulmaya...

İlkelci

özdevim

Özdevim (veya otomatizm) kendine özgü devinim, hareket anlamına gelip kullanıldığı bağlama göre anlam değişimi gösteren bir sözcüktür.

Aktülalizm

Aktülalizm : Bk. Edimselcilik. Aktüel : Bk. Edimsel

Ezra Pound

tinselcilik

Spiritüalizm ya da öte âlemcilik terimi Latince “ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. Türkçe'de tinselcilik olarak da adlandırılmaktadır.

Anarko-ilkelcilik

Anarko-ilkelcilik ya da anarko-primitivizm uygarlığın kökeni ve gelişiminin anarşist bir eleştirisidir. İlkelciler avcı-toplayıcılıktan tarımsal geçime geçince sosyal sınıflaşma, baskı vb.

İlkel

İlkel ya da Primitif şu anlamlara gelebilir:

Edimselcilik

ilkelcilik

İlkel yaşam ve top­lum biçimine yüksek bir değer biçen ve uy­garlığın katkılarını göz ardı ederek, ilkel yaşam tarzını ve İnsandaki ilkel saflık ve basitliği özleyen anlayış;