Eyyubiler Devleti

Eyyubîler Devleti veya kısaca Eyyubiler (1171-1348), ünlü kumandan ve devlet adamı Sultan Selahaddin-i Eyyubi'nin Mısır'da kurduğu Devleti'nin adıdır.

Eyyubiler Devleti

Eyyubiler Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eyyubiler

Yanıtlar