--}}

Ezgi

Türkçe'de melodi karşılığında kullanılan ezgi sözcüğü ses dizisi anlamına gelmektedir. Belli bir duyguyu yansıtması için yan yana getirilen notalar dizisine işaret etmektedir.

Türkçe'de melodi karşılığında kullanılan ezgi sözcüğü ses dizisi anlamına gelmektedir. Belli bir duyguyu yansıtması için yan yana getirilen notalar dizisine işaret etmektedir.

Müzikal yapıtlarda bu notalar dizisine bir sözler dizisi de eşlik ettirilebilir; nitekim türkü'ler bu yolla ortaya konmuş sanat yapıtlarıdır. Kişiler türkünün sözlerini göz önüne getirdiklerinde ezgiyi mırıldanırlar, ezgiyi mırıldandıklarında da türkünün sözlerini göz önüne getiriler. Ancak ezgiyi oluşturan notalar dizisi kendisine eşlik eden sözler dizisinden bağımsızdır. Aynı ezgiyi kullanan başka başka türkülerin varlığı da bu durumu kanıtlamaktadır.

Duyguların Anlatımı

Duygular sanatın her türü ile yansıtılabilir. Şiir, öykü, roman, destan, resim, mimari yapıt ile. Elbette müzik ile de. Dahası duyguların anlatımı bakımından müziğin eşsiz benzersiz bir güce sahip olduğu dahi söylenebilir. Bu güç müziği en eski sanat türü kılan nedendir. Gerçekten de müzik en eski sanat türü olmalıdır. İnsanların yaşadıkları en eski mağaralarda resimlere raslanmış olması resmin en eski sanat türü olduğunu göstermez; müziğin böyle bir iz bırakabilme özelliğinden yoksun oluşu, onun en eski sanat türü oluşunun farkedilmesini engelleyen başlıca etkendir.

Gene de farklı dilleri konuşan insanlar açısında müziğin ortak bir dil oluşturması değinilen konuda güçlü bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Nitekim kendi diline benzemeyen dillerde söylenen müzikal yapıtlardan insanların hüzünlenebilmesi, bu sanat türünün bir ortak dil oluşu ve eskiliği konusunda su götürmez bir kanıt sunmaktadır. Burada müzikal yapıtın hüzün yaratabilme özelliği, onun içerdiği ezgiden kaynaklanmaktadır; çünkü ezgi müziğin somutlaşmış ortak dilidir; o, sanat yapıtı olarak kendisini ortaya koyan müzikten başka bir varlık değildir. 

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

ezgi

Türkçe ezgi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. melody, tune, warble

ezgi

belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi; gidiş, yol, tarz, tempo.
bir müzik parçasında baştan sona değin belirli yerlerde yinelenen ses dizisi; üzüntü, sıkıntı.
kulağa hoş gelen ses ya da söz dizisi; ses tonu, vurgu, ses perdesinin oluşturduğu söyleyiş örüntüsü.

ezgi

Türkçe ezgi kelimesinin Fransızca karşılığı.
mélodie [la], accord [le], chant [le]

ezgi

Türkçe ezgi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Melodie

ezgi

1 . Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi:
"Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı."- K. Bilbaşar.
2 . müzikBir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.
3 . mecaziKulağa hoş gelen ses veya söz dizisi.
4 . mecaziGidiş, yol, tarz, tempo:
"Bundan böyle aynı ezgide sürüp gidemez."-
5 . halk diliÜzüntü, sıkıntı.

ezgi

(Türkçe) Kadın ismi 1. Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran şeşname. 2. Makamla söylenen manzum söz. 3. Beste (bkz. Beste).

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.