Ezoterik

Kısaca: ezoterik Daha çok astroloji alanında kullanılan bu söz, “belirli bir grup tarafından anlaşılan veya onlara hitap eden özel, anlaşılması zor, gizli her türlü bilgi” anlamında kullanılmaktadır. ...devamı ☟

ezoterik Daha çok astroloji alanında kullanılan bu söz, “belirli bir grup tarafından anlaşılan veya onlara hitap eden özel, anlaşılması zor, gizli her türlü bilgi” anlamında kullanılmaktadır. TDK, bu sözün sıfat ve isim olarak kullanıldığını göz önünde bulundurarak, isim durumunda (bir akımı, bir dalgayı ifade edecekse) gizlem, sıfat durumunda ise gizlemli karşılıklarını önermektedir. Sözün felsefe alanındaki kullanımı için dilimizde Batıni, içrek gibi karşılıklar bulunmaktadır.

Kamuya açık olmayan, herkesin anlaması için yazılmamış, yalnızca bir Kurum ya da bir okulda, bir mezhepte veya belli bir alanda, oldukça ileri bir düzeye ulaşmış kişiler için saklanmış, yalnızca onlar tarafından anlaşılabilir olan gizli inanç, ideoloji ya da öğretiler için kullanılan terim.

ezoterik

İçrek.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ezoterizm
3 yıl önce

sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik (içrek) yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır. Ezoterik/içrek (içe yönelik anlam/ileti)...

Ezoterizm, Agarta, Agnostisizm, Ahilik, Altın post, Amenti, Animizm, Ateizm, Baba, Cehenneme iniş, Deizm
Hermetizm
3 yıl önce

bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. Antik Yunan yazarlarına göre bu ezoterik öğreti Mısır’ın özellikle Teb ve Memphis...

Hermetizm, Astroloji, Atlantis, Eski Mısır, Ezoterik, Ezoterizm Portalı, Hermes-Thot, Hermetika, Horus, Maji, Misterler
Simya
3 yıl önce

olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar'ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde...

Simya, Astroloji, Avrupa, Ezoterizm, Ezoterizm Portalı, Fizik, Gül-haçlılar, Hermetizm, Isaac Newton, Kimya, Metalurji, Bilim, Doğa, İnsan, Ortadoğu
Orfeus
3 yıl önce

inanışlardaki ilahlara ezoterik anlamlar yükleyerek, bu batıl duruma gelmiş inanışları -kimilerince Apollon kültü olarak adlandırılan- ezoterik öğretisi içinde...

Sembol
3 yıl önce

(dinî semboller, sanatsal semboller, siyasi semboller, bilimsel semboller, ezoterik semboller, askerî semboller,trafik işaretleri vb.). Bilimlerde kullanılan...

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti
6 yıl önce

Golden Dawn), 1888 yılında İngiltere'de kurulan okült, majikal, mistik ve ezoterik öğretileri içeren inisiyatik bir cemiyettir. Dini simgeler ve ruhsal kavramlar...

Antropozofi
3 yıl önce

Avusturyalı filozof Rudolf Steiner (1861-1925) tarafından kurulan ve "ezoterik bilim" olarak da anılan antropozofi, fizik ötesi fenomenleri, doğa bilimlerinin...

Antropozofi, Basel, Bağlantı tanıtmak, Ekspresyonist Mimarlık, Dornach, Rudolf Steiner
Misterler
3 yıl önce

sezdiği hakikatleri kimseye ifade etmemesi anlamına işaret eder. Kimi ezoterik kaynaklara göre, inisiyasyonlarda misterler iki değil, üç temel aşamada...

Misterler, Ezoterik, Ezoterizm Portalı, Hakikat, Horus, Nedensellik, Psişik, Realite, Reenkarnasyon, Sezgi, Yunanca