Füzyon (hukuk)

FÜZYON; Alm. Verschmelzung (f), Zusammenschluss (m), Vereinigung (f), Fr. Fusion, réunion (f), İng.

FÜZYON; Alm. Verschmelzung (f), Zusammenschluss (m), Vereinigung (f), Fr. Fusion, réunion (f), İng. Merger, amalgamation, union, joining up together. Hukukta, küçük bir mal varlığının büyük bir mal varlığının içine alınmak suretiyle, iki grup mal varlığının birleşmesi; işletmecilikte, iki veya daha çok ticari şirketin alacak ve borçlarını birleştirerek, yeni bir ticari ünvan altında birleşmeleridir. Füzyonu diğer birleşmelerden ayıran en önemli özelliği, işletme sahipliğinin birleşmesidir. Bu yüzden füzyon; tek sahiple işletmelerin bir araya gelerek şirket şeklinde birleşmeleri, bir şirketin kendinden küçük bir şirketi satın almak suretiyle birleşmesi, birkaç ticari şirketin bütün faaliyetlerinde birleşmeleri şeklinde olmaktadır. Günümüz ekonomilerinde füzyon, iş hayatında hızla büyümenin bir metodu haline gelmiştir. Çünkü işletmeler birbirleriyle yapmış oldukları rekabete son vermek isterler. Bunun yanında işletmeleri bir elden yönetmek ve büyük sermaye sağlamak için bu şekilde birleşmeye başvururlar. İktisadi, hukuki ve teknik sebeplerle füzyon şeklinde birleşmeyi şart kılmaktadır. Ticaret Kanunu’nda füzyon için birleşen şirketlerin aynı neviden olması şartı koşulmuştur. Kollektif şirket ile komandit şirket, anonim şirket ile sermayesi paylara bölünmüş şirket birleşme bakımından aynı türden sayılmazlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.