Fıkra

Yazarın gündelik olayları özel bir görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa günübirlik yazılardır. Bu tür yazıları nükteli hikâyecikler biçimindeki Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmayalım

Yazarın gündelik olayları özel bir görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa günübirlik yazılardır. Bu tür yazıları nükteli hikayecikler biçimindeki Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmayalım. Fıkra, bir gazete yazı türüdür. Gazetenin belli bir köşesinde genel bir başlıkla yazılan fıkralarda mesele kısaca incelenir ve mutlaka bir sonuca varılır. Daha çok alaylı bir dille, bazen eleştiri bazen sohbet tarzında yazılır. Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava hakimdir yazılarda. Edebiyatımızda özellikle Ahmet Rasim fıkralarıyla tanınır. Daha sonra Ahmet Haşim, Refik Halit, Peyami Safa sayılabilir.

Bir metin türü olan "Fıkra"

Günlük gazetelerde yayınlanan düşünce yazılarıdır. Her konuda fıkra yazılabilir. Fıkralarda geniş kitleyi ilgilendiren günlük olaylardan seçilmiş farklı konular ele alınır. Gazetelerde yayınlanan fıkralarla sözlü kültür ürünü olan fıkralar birbirinden ayrılır.l Fıkra yazarı öne sürdüğü görüşleri ispatlamak, verdiği bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorunda değildir. Yazdığı konu ile ilgili kendi düşüncelerini, görüşlerini, duygularını rahatlıkla anlatabilir. Fıkralarda kesin bir sonuca varılmaz. Fıkra yazarı kişisel anlayışını herhangi bir kanıt göstermeden kendine özgü bir dille anlatır.Diğer anlamları

fıkra

Türkçe fıkra kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. anecdote, joke, clause, paragraph, funnies, article

fıkra

kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü öykü, anekdot; paragraf.
gazetelerin ya da dergilerin belirli sütunlarında, genel başlık altında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi ya da eğlendirici yazı türü, köşe yazısı; omur.
yasa maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri.

fıkra

Türkçe fıkra kelimesinin Fransızca karşılığı.
anecdote [la]; (gazetede) chronique [la]

fıkra

Türkçe fıkra kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Witz, Ziffer

fıkra

Osmanlıca fıkra kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yazıda bir bahis. * Parağraf. * Kanun maddelerinden her bir kısım. * Kısa haber. * Küçük hikâye. * Omurga kemiklerinin her biri. * Bend. * Kıssa. * Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    ...(:ya işime çok yaradı sağ olun...(:

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.