F��Zeler

diyot

Diyot Alm. Diode (f), Fr. Diode, (f), İng. Diode. Genel olarak elektron tüpleri adı verilen vakumlu elektronik devre elemanlarından ilki olan iki elektrotlu bir düzen. Elektronların boşluktaki hareketlerine ilişkin fiziki özelliklere dayanılarak geliştiri...

Weierstrass-Casorati teoremi

Weierstrass-Casorati teoremi, holomorf fonksiyonların esaslı tekillikler civarındaki olağanüstü davranışlarını açıklayan bir ifadedir. Teorem, Karl Theodor Wilhelm Weierstrass ve Felice Casorati'ye atfen isimlendirilmiştir.

F.f.f

Rasmus

Hayalleri gerçekleştiğinde henüz çocuktular...

doğal kaynaklarının tükenmesi durumunda neler olabilir

doğal kaynaklarının tükenmesi durumunda neler olabilir doğal kaynaklarının tükenmesi durumunda neler olabilir doğal kaynaklarının tükenmesi durumunda neler olabilir doğal kaynaklarının tükenmesi durumunda neler olabilir

F-f-f-falling

Zener diyot

Zener diyot, doğru yönde polarmalandırıldığı zaman normal bir diyot gibi çalışır; ters yönde polarmaladırıldığı zaman ise kırılma gerilimine kadar iletime geçmez kırılma geriliminden sonra ise çığ etkisi şeklinde akım geçirir, Yani zener belirli bir geril...

kızlar güzel olmak için neler yapıyorssunuz nelere çabalıyorsunuzz

biz kızlar erkekler için neler yapıyruz yada sizler neler yapıyorsunuzz

Zener Diyot ve Karakteristiği

Zener diyot, P ve N tipi yarı iletken malzemelerden oluşmuştur, silikon yapılıdır. Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardır.

Zener

Zener diyot, P ve N tipi yarı iletken malzemelerden oluşmuştur, silikon yapılıdır. Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardır.