Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı (''Fasci Italiani di Combattimento''), 1919 yılında Benito Mussolini tarafından kurulmuş siyasî teşkilat. 1921 yılında ardılı olarak Ulusal Faşist Parti kurulmuştu. Teşkilatın merkezi Milano şehriydi.

Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı

Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı (Fasci Italiani di Combattimento), 1919 yılında Benito Mussolini tarafından kurulmuş siyasi teşkilat. 1921 yılında ardılı olarak Ulusal Faşist Parti kurulmuştu. Teşkilatın merkezi Milano şehriydi. İtalya, I. Dünya Savaşı'nın sonunda galip devletler arasındaydı. Fakat ülke zayıflamıştı çünkü savaşa girerken elde etmek istedikleri kazançları sağlayamamışlardı. Savaş sona erdikten sonra ülkedeki sosyal zayiat daha da keskinleşmişti. Ülkedeki hakim güçlerin bir kısmı kötü gidişatın önüne geçebilmek için halkın yönetimini güç yoluyla ele almak gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu amaçla İtalya'da çeşitli partiler kuruldu. Bunlardan biri de Mussolini tarafından kurulmuş "Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı" isimli organizasyon idi. Bu organizasyonun birçok şehirde yerel birimleri oluşturulmuştu. Bu birimlere fasci adı verilmişti. Fasci sözcüğünün İtalyancada "deste", "birleşme" ve "grup" demektir. Teşkilatın programını esas olarak üç amaç teşkil etmişti: İşbirliği, onu temin eden güçlü devlet hakimiyeti ve milliyetçilik. ("Millet her şeyden üstündür.") Bu örgütün üyeleri üzerinde sarı ve kırmızı çizgiler olan siyah gömlekler giyerlerdi. Bu renkler eski Roma'nın simgesi sayılırdı. Bu kurumun temel mücadele hedefleri komünistler, kapitalistler ve sıradan isyancılar idi. == Kongreler == * I. Kongre: Floransa, 9-10 Ekim 1919 * II. Kongre: Milano, 24-25 Mayıs 1920 * III. Kongre: Roma, 7-10 Kasım 1921

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar