Fagositoz

Kısaca: Yabancı bir partikülün nötrofil tarafından etkisi hale getirilmesindeki en öönemli aşamadır. Sırasıyla partikülün nötrofile tutunması, hücre içine alınması, fagositik vakuol (fagozom) oluşması ve degranülasyon kademelerinden oluşur. ...devamı ☟

fagositoz
Fagositoz

Fagositoz Alm. Phagozytoseae (f), Fr. Phagoctose (f), İng. Phagocytosis. Vücudun tabii müdafaa sisteminin üyeleri olan bazı hücrelerin, dışarıdan giren bakteriyi içlerine alıp öldürmeleri. Bu hücrelerin en mühim olanları, parçalı çekirdekli akyuvarlar ve monositlerdir. Gerçekte Fagositoz “yemek” manasına gelmektedir. Yabancı bir partikülün nötrofil tarafından etkisi hale getirilmesindeki en öönemli aşamadır. Sırasıyla partikülün nötrofile tutunması, hücre içine alınması, fagositik vakuol (fagozom) oluşması ve degranülasyon kademelerinden oluşur.

Fagositoz, kabaca iki kademede gerçekleşir. Bakterinin tanınıp hücreye yapıştırılması ve hücre içine alınıp tahrip edilmesi. Hücrenin bakteriyi yabancı ve zararlı olarak tanıması “kompleman” adı verilen maddeler tarafından sağlanır. Fagositoz yapacak hücrenin zararlı bakteriye doğru hareket etmesine “kemotaksis” denir. Bakterinin hücreye yapışıp içeri alınmasını “opsonin” adı verilen maddeler sağlar ki, bu olaya da “opsoninizasyon” denir. İçeri alındıktan sonra, çeşitli enzimler vasıtasıyla bakteri sindirilir.

Fagositoz, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan en önemli mekanizmalardan birisidir. Vücudun herhangi bir yerinde iltihap olduğu zaman kemik iliğinde fagositoz yapıcı hücrelerin yapımı hemen kamçılanır ve kana geçerler. Bu sebeple vücudda iltihap olup olmadığı kandaki akyuvar (lökosit) sayısına bakılarak anlaşılabilir. Normalde milimetreküpte 5-7 bin olan lökosit sayısı, iltihap anında iltihabın şiddetine göre artar ve genellikle 10.000’i aşar. Fagositoz mekanizmasında bir aksaklığın olması halinde, enfeksiyon hastalıkları hızla meydana gelir ve hastayı hayati tehlikeye sokar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

fagositoz

Türkçe fagositoz kelimesinin İngilizce karşılığı.
phagocytosis

fagositoz

gözeyutarlığı.

fagositoz

Hücre yutarlığı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fagositoz
6 ay önce

Fagositoz (phagocytosis), eski Yunancadaki “phagos” yemek-yutmak kökünden gelir. Fagositoz bir fagositin solid partikülleri yakalayıp yutması ve sitoplazmasında...

Fagositoz, Besin, Biyoloji, Difüzyon, Hücre, Katı, Ozmoz, Pinositoz, Sitoplazma, Taslak, Vezikül
Endositoz
6 ay önce

Hücre çeperine sahip canlılar fagositoz yapamazlar. Bir hücrenin fagositoz yapma sıralaması şu şekildedir: Fagositoz yapılacak olan molekülün etrafı...

Endositoz, Fagositoz, Hücre zarı, Pinositoz
Sil
6 ay önce

görülen hareket organellerindendir. Hücre zarı farklılaşmaları Kamçılar Fagositoz (Phagocytosis) Pinositoz (Pinocytosis) Ekzositoz (Exocytosis) Geçit Bölgeleri...

Sil, Endoplazmik retikulum, Fagositoz, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre zarı farklılaşmaları, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast
Fagosit
6 ay önce

gelişimlerini ilk çağlarında makrofajik fagosit gibi davranır. Fagositler fagositoz yeteneklerine göre "profesyonel" ve "profesyonel olmayan" fagositler olmak...

Retiküler hücreler
6 ay önce

retiküler fibrilleri sentezlerler, fagositoz özellikleri yoktur. Fagositik retiküler hücreler; Sabir makrofajlardır. Fagositoz yetenekleri olan hücrelerdir...

Retiküler hücreler, Bağ doku, Fagositoz, Hücre, Makrofaj, Retiküler fibril
Akyuvar
6 ay önce

toplanırlar: Canlı etkenleri ve yabancı gördükleri cisimleri/maddeleri yutarlar (fagositoz) ve eriterek ortadan kaldırmaya çalışırlar. Mikrofajlar (Granülositler;...

Sıkı bağlantı
6 ay önce

fazladır. Hücre zarı farklılaşmaları Siller (Cilia cellularia) Kamçılar Fagositoz (Phagocytosis) Pinositoz (Pinocytosis) Eksositoz (Exocytosis) Geçit Bölgeleri...

Sıkı Bağlantı, Desmozom, Epitel, Fagositoz, Hemidesmozom, Hücre, Hücre zarı farklılaşmaları, Kamçı, Organel, Pinositoz, Sil
Sertoli hücre
6 ay önce

hücrelerine desteklik, besin ve koruma sağlar. Kalan işlevsiz parçaların fagositoz edilmesini sağlar. Kan-Testis bariyerini oluşturur. Androjen Bağlayıcı...