Fahreddin-I Acemi

Kısaca: Fahreddin-i Acemi Osmanlı Devletinin ikinci şeyhülislamı. İsmi Fahreddin olup, İran’dan Anadolu’ya geldiği için Acemi denilmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1460 (H.865) tarihinde Edirne’de vefat etti. Tahsiline memleketinde başlayan Fahreddin-i Acemi pekçok alim yanında, Özellikle büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani’den ilim öğrendi. Sonra Anadolu’ya gelerek Molla Fenari’nin oğlu Muhammed Şah’ın hizmetinde bulundu ve ona muid (asistan) oldu. Bazı medreselerde müderrisli ...devamı ☟

Fahreddin-i Acemi Osmanlı Devletinin ikinci şeyhülislamı. İsmi Fahreddin olup, İran’dan Anadolu’ya geldiği için Acemi denilmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1460 (H.865) tarihinde Edirne’de vefat etti.

Tahsiline memleketinde başlayan Fahreddin-i Acemi pekçok alim yanında, Özellikle büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani’den ilim öğrendi. Sonra Anadolu’ya gelerek Molla Fenari’nin oğlu Muhammed Şah’ın hizmetinde bulundu ve ona muid (asistan) oldu. Bazı medreselerde müderrislik yaptı. Sultan Murad Han zamanında, Şeyhülislam Molla Şemseddin Fenari’nin vefatı üzerine, Edirne’de şeyhülislam oldu. Fahreddin Acemi, Sultan İkinci Murad Han ve Fatih Sultan Mehmed Han zamanında, En güzel şekilde, otuz sene fetva işlerini idare etti. Bu vazifesi sırasında Özellikle Osmanlı Devletinde bozuk fikirlerin yayılması için çalışan ve müsbet ilimlerin gelişmesine mani olan Hurufilerin temizlenmesinde büyük rol oynadı.

Fahreddin-i Acemi 1460 tarihinde hastalanarak Edirne’de vefat etti. Buradaki Darülhadis Camii önünde defnedildi. Edirne’de Üç Şerefeli Camii yanında bir medrese yaptırmıştır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.