Faik Sabri Duran

Kısaca: Faik Sabri Duran (d. 1882 - ö. 1943), Türk coğrafyacı, yazar ve eğitimci. ...devamı ☟

Faik Sabri Duran (d. 1882 - ö. 1943), Türk coğrafyacı, yazar ve eğitimci.

Yaşam öyküsü

1882 yılında, o tarihte İstanbul şehremanetine bağlı bir mutasarrıflık olan Üsküdar'da doğdu. İlkokulu "Ravzaj Terakki" okulunda, orta öğrenimini de "Üsküdar İdadisi"nde yaptıktan sonra 1908’de Fransa’ya gönderildi. 1912 yılında öğrenimini tamamlayarak yurda döndü ve sonradan adı İstanbul Üniversitesi olacak olan "İstanbul Darülfünunu"nda göreve başladı. Darülfünun'da kendi öncülüğünde açılan "Edebiyat Şubesi"nde (Edebiyat Fakültesi) coğrafya öğretmenliğini (müderris) üstlendi. Başarılarından dolayı II. Abdülhamit tarafından 10 madalyayla ödüllendirildi. 1920 yılından itibaren hem kendi şubesinde hem de aralarında Mülkiye Mektebi,Yüksek Muallim ve Maliye Mekteblerinin de bulunduğu bazı okullarda idari ve öğretim görevleri de alan Duran, 1941 yılında "Birinci Coğrafya Kongresi"nin çalışmalarına katıldı, ayrıca "Türk Coğrafya Kurumu"nun kurucuları arasında yer aldı. Türkiye'de adı coğrafya sözcüğüyle özdeşleşmiş olan Faik Sabri Duran'ın başta coğrafya atlasları ve haritaları olmak üzere çok sayıda coğrafya, doğa ve gezi kitabı vardır. Onun hazırladığı renkli coğrafya atlasları çok uzun yıllar ilk ve ortaöğretim okullarında ders kitabı olarak okutulmuş ve hala okutulmaya devam etmektedir.. İstanbul Darülfünunu'ndayken "müderris" ünvanını kullanan Faik Sabri Duran, Darülfünun'un 1 Ağustos 1933’de bir kanunla İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesiyle profesör ünvanını almıştır. Yazar İlhami Soysal, 1978'de yayımladığı "Türkiye ve Dünyada Masonluk ve Masonlar" adlı kitabının "Cumhuriyet Sonrası Masonları" adlı bölümünde Faik Sabri Duran'ın da bir Mason olduğundan bahseder. == Eserleri Kitaplar Eski yazıyla basılanlar * Buzlar Arasında Bir Kış (Jül Vern'den, 1904). * Mösyö Elektrik (1904) * 15 Yaşında Bir Kaptan (Jül Vern'den, 1906) * Müntehap Parçalar (1906) * Şehaifi Güzide (1906) * Bir Haftada Devrialem (1906) * XVIII inci Asır Vakayii (Nasrullah, 1910) * Osmanlı Coğrafya-i İktisadisi (1913) * Çocuklara Coğrafya Hikayeleri (1914) * Çocuklara İlk Devrialem (1914) * Asya * Asya-i Şarki * Adalar * Afrika (1915) * Yeni Avrupa Coğrafyası (1915) * Amerika ve Avustralya (1916) * Büyük Milletlerden: İngilizler ve Macarlar (Kanaat, 1914) * Yeni Avrupa Coğrafyası (Hilmi, III üncü tabı) * Beş Kıt'a Coğrafyası (Hilmi 1926) * Ameli Topoğrafya Mümareseleri (Kanaat 1927) * Ulumu Tabiiye ve Riyaziye Cep Muhtırası (Kanaat 1928) Latin harfleriyle basılanlar * Coğrafya Ders Hazırlıkları, Kanaat Kütüphanesi (1931) * Türkiye Coğrafyası, Kanaat Kütüphanesi (II. tabı 1932) * Jül Vern. Hayatı ve Eserleri, Kanaat Kütüphanesi (1932) * Çocuklara Coğrafya Dersleri I ve II kısımlar, Türk Kitapçılığı Ltd. Şirketi (1932) * Büyük Devletler ve Komşu Hükumetler Coğrafyası, Devlet Matbaası, (1933) Bay Behçet'le birlikte. * Umumi Coğrafya Dersleri, Kanaat Kütüphanesi (II. tabı 1933) * Coğrafya Orta Sınıf: 2, Kanaat Kütüphanesi (II. tabı 1933) * Yeni Türkiye Coğrafyası Orta Sınıf III, Kanaat Kütüphanesi (III. tabı 1933) * Coğrafya Defterleri, Yeni Seri No:1-7, Kanaat Kütüphanesi (1934) * Coğrafya Orta Sınıf: 1, Kanaat Kütüphanesi (III. tabı 1934) * Hayvanlar Alemi, Akşam Matbaası ve Kanaat Kitabevi (1934) * İstanbul'dan Londra'ya: Şileple Bir Yolculuk, Akşam Matbaası (1934) * Arzın Merkezine Seyahat, Akşam Matbaası (1934) * Nereden Geliyoruz, Akşam Matbaası (1934) * Coğrafyaya İlk Adım, Akşam Matbaası (1934) * Coğrafyaya Kıraatleri, Akşam Matbaası (1934) * Bir Türk Kızının Amerika Yolculuğu, Akşam Matbaası (1935) * Yeryüzü Gökyüzü, Akşam Matbaası ve Kanaat Kitabevi (1935) * Akdeniz'de Bir Yaz Gezintisi (1938) * İnsanlar Alemi, Kanaat Kitabevi (1939) * Kaşifler Alemi, Kanaat Kitabevi (1944). Faik Sabri Duran bu kitabı bitiremeden ölmüş, 144 üncü sayfadan sonra bir heyet kitabı tamamlamıştır.

Atlaslar

* İlk Atlas, Kanaat Kütüphanesi (II. tabı 1933) * Orta Atlas, Kanaat Kütüphanesi (II. tabı 1934) * Büyük Atlas (1937) * Farklı ölçeklerde sayısız harita

Ansiklopedi

* "Çocuk

Ansiklopedi

si" 1927-1928 yılları arasında (Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel'le birlikte). Eski yazı. * "Hayat

Ansiklopedi

si" (10 cilt), 1932-1936 yılları arasında (Zekeriya Sertel, yazar Mehmet Samih Fethi ve Salih Murat ile birlikte).

Bugünün Büyük Devletleri Kitapçıkları

Faik Sabri Duran, 2. Dünya Savaşı öncesinde yaklaşan savaşa katılması muhtemel ülkelerle ilgili 32'şer sayfalık kitapçıklar yayımlamıştı. Yenigün Neşriyat tarafından 20x28 cm ebadında basılan karton kapaklı bu eğitici popüler kitapçıklar bol sayıda fotoğraf da içeriyordu. * Bugünkü Almanya, 1937. * Bugünkü İngiltere, 1937. * Bugünkü İtalya, 1937. * Bugünkü Fransa, 1937. * Bugünkü Rusya, 1937. * Bugünkü Japonya. * Bugünkü Amerika, 1938. * Bugünkü Türkiye, 1938.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bir Türk Kızının Amerika Yolculuğu
4 yıl önce

gezi notlarından oluşmaktadır. Faik Sabri Duran'ın 1930'lu yıllarda kaleme aldığı bir dizi gezi kitabından biridir. Duran 1904 yılından başlayarak 1943...

Feyhaman Duran
1 yıl önce

tr websitesi arşivinden "Feyhaman Duran" maddesi. Online:[1] Erişim: 21.9.2008) ^ Özsezgin, Kaya, " Feyhaman Duran (1886-1970), Felsefeekibi.net websitesi...

Sabri Berkel
1 yıl önce

Sabri Berkel, (d. 1907, Üsküp – ö. 4 Ağustos 1993, İstanbul), Türk ressam. Sabri Berkel, Üsküp'te ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Belgrad Güzel...

Sabri Berkel, 1907, 1927, 1928, 1935, 1945, 1949, 1950, 1955, 1961, 1965
Sabiha Sertel
1 yıl önce

kadını” oldu. 1927- 1928 yılları arasında eşi Mehmet Zekeriya Bey ve Faik Sabri Duran ile Çocuk Ansiklopedisi hazırladı. 1932 yılında Cumhuriyet gazetesinin...

Çallı Kuşağı
1 yıl önce

portre ressamlığına yönelmiş olan sanatçı ise Feyhaman Duran (1886-1970) dır. Feyhaman Duran’ın İstanbul Üniversitesi’ne bağışlamış olduğu Beyazıt’taki...

D Grubu
1 yıl önce

D Grubu. 1933 yılında, beş ressam (Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino) ve bir heykeltıraş (Zühtü Müridoğlu) tarafından...

D Grubu, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Elif Naci, Empresyonist, Halil Dikmen, Heykeltraş, Kompozisyon, Kübist, Leopold Levy, Nurullah Berk
Agop Arad
4 yıl önce

renklerle yansıtmaktadır. Sait Faik'in öyküde yaptığını, resimle yapmak istediğini söyleyen Agop Arad, başta Sait Faik Abasıyanık olmak üzere Orhan Veli...

Komet
1 yıl önce

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris'e yerleşti...