Fakih

Kısaca: Fıkıh (Arapça: فقه) Anlayış, anlayış tarzı veya derinliği anlamına gelen kelime, terim olarak İslami kanun'ların teorik ve pratik uygulama (fetva) çalışmalarına verilen ismi ifade etmektedir. Müslümanlar Allah tarafından indirildiğine ve Kur'an ve sünnet'te ortaya konulduğuna inandıkları şeriat'ı ulema tarafından kendilerine iletilen sorunlara getirmeye çalıştıkları cevaplar (Fetva) ve yapılan yorum çabaları (İctihad) genişletmişler, bu amaçla kaynakları, kural ve prensipleri tespit etmeye çalış ...devamı ☟

fakih
Fakih

Fakih ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fıkıh

fakih

Osmanlıca fakih kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Fâkihe) Yaş meyve, yemiş, yaş hurma ağacı. * Şenlendiren, sevindiren.

fakih

Türkçe fakih kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. scribe

fakih

fıkıh bilgini.

fakih

(Arapça) Erkek ismi l. Bir şey bilen yahut anlayan kimse. 2. Fıkıh ilminde üstad. İslam hukuk bilgini.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fıkıh
1 yıl önce

anlamak" anlamlarında kullanılmıştır. "Fakih" ise "bir şeyi iyi bilen, iyi anlayan kimse" demektir. Çoğulu "fukaha"dır. Fakih kelimesinin İslam ilimlerindeki...

Fıkıh, Fıkıh
Ahmed Fakih
1 yıl önce

Hoca Ahmed Fakih ya da Sultan Hoca Fakih adları ile bilinen Ahmed Fakih (d. 1221 ya da 1230 ) 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan tasavvuf şairidir...

Velayet-i fakih
1 yıl önce

Velayet-i fakih din hukuku bilgini anlamına gelen fakihin vesayet ve yönetim yetkisi anlamına gelmektedir. Şii siyasal düşüncesinde dini ve siyasi otorite...

Dursun Fakih
1 yıl önce

Dursun Fakih (Tursun Fakih, Tursun Fakı), Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in devrinde yaşamış bir fakihtir. Birçok kaynakta Osman Gazi adına ilk...

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa
1 yıl önce

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu vezirliği yapıp Orhan Gazi'nin son, I. Murad'ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf...

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1360, Ahiler, Amasyalı Beyazıd Paşa, Hacı Paşa, Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa, I. Murat, Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa, Orhan Gazi, Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa, Osmancıklı İmamzade Halil Paşa
Fakihe Öymen
1 yıl önce

Fakihe Öymen, (d. 1900, İşkodra, Osmanlı İmparatorluğu – ö. 6 Nisan 1983, Türkiye Cumhuriyeti), Türk eğitimci ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk...

Fakihe í–ymen, 1900, 1935, 1963, 6 Nisan, Ankara, Ayşe Şekibe İnsel, Biyografi, Bursa Kız Lisesi, Taslak, Türk
Fakih Özlen
4 yıl önce

Fakih Özlen (d. 1915, Taşkent, Konya) - (ö. 12 Ağustos 2001), Türk siyasetçidir. İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi mezunudur. Bayındırlık Bakanlığı Elazığ...

Fakıdağı
1 yıl önce

ismi Fakih kelimesinin yerel ağız ile söylenişinden, ve köyün coğrafi konum olarak yüksekte olmasından gelmektedir. (Fakih+Dağı = Fakıdağı) Fakih, bir...