Faktör ya da etken, faktoring işlemlerinde alıcı, satıcı, ve faktoring şirketi olarak işlemi gerçekleştiren üç taraftan alacağı temlik eden faktoring şirketine verilen kısa isim.

Faktör

FaktörFaktoring işlemlerinde alıcı, satıcı, ve faktoring şirketi olarak işlemi gerçekleştiren üç taraftan alacağı temlik eden faktoring şirketine verilen kısa isim. taslak

faktör

etken; etmen.

faktör

Etken, etmen:
"Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir."- P. Safa.

faktör

Osmanlıca faktör kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

faktör

Türkçe faktör kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Faktor (der) ] n. agent, person authorized to perform a certain action; representative; factor, cause, circumstance, modifying condition, influencing factor
n. factor, element, agent

faktör

Türkçe faktör kelimesinin Fransızca karşılığı.
facteur [le]

faktör

Türkçe faktör kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Faktor

İlgili konuları ara

Yanıtlar